Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ấn Độ ngừng cấp phép xuất khẩu hạt tiêu
13 | 06 | 2007
Uỷ ban Gia vị Ấn Độ - thuộc Bộ Thương mại - ra thông báo: Uỷ ban đã tiếp nhận đủ lượng đơn xin trợ cấp cước phí cho 20.000 tấn hạt tiêu xuất khẩu, mức tối đa mà Bộ Thương mại dành cho các nhà xuất khẩu hạt tiêu Ấn Độ. Do đó, Uỷ ban sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ đơn xin nào nữa từ các nhà xuất khẩu.
Được biết, trợ cấp - được dành cho hạt tiêu và các sản phẩm hạt tiêu - được Ấn Độ đưa ra vào tháng 9/2005 và các đơn xin trợ cấp sẽ được xem xét căn cứ vào ngày tháng tiếp nhận đơn.

Uỷ ban Gia vị Ấn Độ trợ cấp giá cho một khối lượng hạt tiêu xuất khẩu để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của nước này cũng như giúp đỡ những người trồng hạt tiêu bán được mặt hàng này với giá cao hơn. Theo đó, 5 Rs/kg là mức trợ cấp dành cho cước phí vận chuyển quốc tế và 2 Rs/kg là cho vận chuyển nội địa. Trợ cấp này chỉ áp dụng cho hạt tiêu được sản xuất ở Ấn Độ.

Nhờ có trợ cấp này mà xuất khẩu hạt tiêu đen của Ấn Độ được năm qua tăng mạnh, và dự đoán sẽ tiêp tục tăng trong tài khoá 2006/07 này.

Trong tài khoá 2005/06, xuất khẩu hạt tiêu của Ấn Độ ước đạt 16.700 tấn, đạt kim ngạch 31,71 triệu USD, chiếm 6,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gia vị của nước này.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu trong tài khoá 2004/05 chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gia vị, thấp hơn so với mức 7,5% trong năm 2003/04.Nguồn tin: VinaNet
Báo cáo phân tích thị trường