Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XK NLTS SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC THÁNG 2/2023
15 | 03 | 2023

Nguồn: Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD)

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

Xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) chính của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng đầu năm 2023 đạt 582,3 triệu USD, giảm 24,16% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch nhập khẩu NLTS từ Trung Quốc đạt 188,59 triệu USD, giảm 44,12%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 1/2023 là: cao su (chiếm 24,4%), rau quả (chiếm 23,9%), gỗ và sản phẩm gỗ (chiếm 22,8%), sắn và sản phẩm từ sắn (chiếm 14,9%), gạo (chiếm 4,9%), thủy sản (chiếm 4,4%), thức ăn gia súc và nguyên liệu (chiếm 2,1%), v.v. So với tháng 12/2022, ngoài mặt hàng gạo có giá trị xuất khẩu tăng 19,1%, giá trị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng NLTS khác đều giảm, cụ thể: cà phê (giảm 85,8%), chè (giảm 75,4%), thủy sản (giảm 75,2%), hạt điều (giảm 67,9%), thức ăn gia súc và nguyên liệu (giảm 66,9%), cao su (giảm 52,1%), sắn và sản phẩm từ sắn (giảm 39,8%), mây tre đan (giảm 31,6%), thịt và sản phẩm từ thịt (giảm 18,3%), gỗ và sản phẩm gỗ (giảm 15,1%). So với cùng kỳ, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng là: thịt và sản phẩm từ thịt (tăng 505,1%), chè (tăng 133,6%), gạo (tăng 49,5%); trong khi đó một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là: sản phẩm mây, tre, cói và thảm (giảm 65,9%), thức ăn gia súc và nguyên liệu (giảm 59,5%), thủy sản (giảm 58,6%), cao su (giảm 41,8%), sắn và sản phẩm từ sắn (giảm 22,5%), hạt điều (giảm 13,2%), v.v.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày ngày 03.03.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 300 xe, trong đó xe chở hoa quả là 230 xe và 70 xe hàng khác. Cụ thể: (i) tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, còn tồn 26 xe, trong đó có 12 xe hoa quả được chở bằng container lạnh và 14 xe hàng khác; (ii) tại cửa khẩu phụ Tân Thanh còn tồn 229 xe, trong đó có 216 xe hoa quả (206 xe chở bằng container lạnh, 10 xe chở bằng container nóng); (iii) tại cửa khẩu chính Chi Ma còn tồn 39 xe mặt hàng khác; (iv) tại cửa khẩu Cốc Nam còn tồn 11 xe hoa quả và hàng khác.

Phía Trung Quốc thông báo, từ ngày 20/02/2023 khôi phục phương thức thông quan cửa khẩu như trước khi có dịch bệnh, tức là các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp, lái xe và người đi cùng xe qua biên giới của hai bên có thể lái xe hàng vào ngoài khu vực cửa khẩu của bên kia để sang tải hàng hóa và tiến hành giao nhận hàng hóa. Lái xe và người đi cùng xe của hai bên Việt - Trung có thể thông qua đường xuất nhập cảnh để xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, về việc xuất nhập cảnh, phía Trung Quốc yêu cầu hành khách trước khi nhập cảnh Trung Quốc cần tiến hành xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng, có kết quả âm tính thì được nhập cảnh vào Trung Quốc (không cần phải xin mã sức khỏe từ Đại sứ quán Trung Quốc tại nước ngoài, nhưng phải điền kết quả xét nghiệm vào Thẻ xin mã sức khỏe nhập cảnh hải quan). Nếu kết quả hiển thị dương tính, người nhập cảnh cần đợi kết quả âm tính mới được nhập cảnh vào Trung Quốc.

Báo cáo công tác Chính phủ tại kỳ họp Lưỡng hội (Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc) chỉ rõ mục tiêu trong năm 2023, GDP tăng khoảng 5%; tạo thêm khoảng 12 triệu việc làm mới ở thành thị (tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 5,5%); chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng khoảng 3%; tăng trưởng thu nhập của người dân cơ bản đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy ổn định và nâng cao chất xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán quốc tế cơ bản được cân bằng; sản lượng lương thực duy trì trên 650 triệu tấn; tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP và phát thải các chất ô nhiễm chính tiếp tục giảm; tập trung kiểm soát việc tiêu thụ năng lượng hóa thạch, cải thiện chất lượng môi trường sinh thái.

Để thực hiện mục được các mục tiêu tăng trưởng ở trên, Chính phủ Trung Quốc đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có mục tiêu về ổn định sản xuất lương thực và phát triển nông thôn. Ổn định diện tích gieo trồng lương thực, phát triển các ngành nghề truyền thống ở nông thôn, mở rộng các kênh mua bán giúp nâng cao thu nhập cho nông dân. Củng cố và nhân rộng thành quả xóa đói giảm nghèo, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tái nghèo trên diện rộng.

Báo cáo chi tiết xem tại đây.Báo cáo phân tích thị trường