Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu phân bón 9 tháng năm 2023 giảm 44,5%
27 | 10 | 2023
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 9 thángnăm 2023 cả nước xuất khẩu trên1,19 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 491,25 triệu USD, giá trung bình 412 USD/tấn, giảm 14% về khối lượng, giảm 44,5% về kim ngạch và giảm 35,5% về giá so với 9 tháng đầu năm 2022.

Nguồn: Vinanet.vn

Riêng tháng 9/2023 xuất khẩu 91.756 tấn phân bón các loại, đạt 431,31 triệu USD, giá 450,2 USD/tấn, giảm42% về khối lượng, giảm 29,9% kim ngạch nhưng tăng20,8% về giá so với tháng 8/2023; So với tháng 9/2022 thì giảm mạnh cả lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 42,7%, 56% và 23,2%
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 36,8% trong tổng khối lượng và chiếm 37,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 438.704 tấn, tương đương 184,95 triệu USD, giá trung bình 421,6 USD/tấn, tăng17% về lượng, nhưng giảm7,2% kim ngạch và giảm20,7% về giá so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 9/2023 xuất khẩu sang thị trường này giảm 39,5% về khối lượng, giảm 31,6% về kim ngạch nhưng tăng13% về giá so với tháng 8/2023, đạt 36.762 tấn, tương đương 17,2 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Malaysia đạt 74.131 tấn, tương đương 24,7 triệu USD, giá trung bình 333,3 USD/tấn, giảm mạnh 36% về lượng, giảm59,6% kim ngạch và giảm37% về giá, chiếm 6,2% trong tổng khối lượng và chiếm 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 48.101 tấn, tương đương 21,71 triệu USD, giá trung bình 451,4 USD/tấn, giảm32% về lượng và giảm 60,7% kim ngạch, giá giảm 42%, chiếm trên 4% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch.

Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 50.520 tấn, tương đương 18,84 triệu USD, giá trung bình 372,9 USD/tấn, giảm mạnh 40,6% về lượng, giảm 70,3% kim ngạch, giá giảm 49,9%, chiếm trên 4,2% trong tổng khối lượng và chiếm 3,8% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 9 thángnăm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/10/2023 của TCHQ)

Kim ngạch xuất khẩu phân bón 9 tháng năm 2023 giảm 44,5%
 
Nguồn: Vinanet/VITIC

 Báo cáo phân tích thị trường