Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mời tham dự tập huấn "“Nâng cao năng lực về kết nối thương mại nông sản trực tuyến cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất” tại Hà Nội
24 | 10 | 2023

Nhằm hỗ trợ các chủ thể OCOP ở địa phương trong quảng bá và kết nối thương mại các sản phẩm OCOP trên phạm vi cả nước, tăng cường hiệu quả kết nối thương mại giữa các đơn vị sản xuất, chủ thể OCOP với các đối tác thương mại thông qua việc kết nối và chia sẻ các thông tin về sản phẩm, nhu cầu đầu tư trên nền tảng hỗ trợ thương mại điện tử, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực về kết nối thương mại nông sản trực tuyến cho doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất” tại Hà Nội và các địa phương lân cận, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30, Thứ Tư, ngày 8/11/2023

Địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Số 20 đường Thụy Khuê, Tây Hồ, TP. Hà Nội

Nội dung tập huấn:

a) Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hệ thống cổng thông tin điện tử kết nối OCOP;

b) Hướng dẫn về quản trị và khai thác thông tin phục vụ công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP;

c) Hướng dẫn và thực hành các kỹ năng hỗ trợ về phát triển thương mại điện tử sản phẩm nông sản, làng nghề, OCOP.

Thông tin liên hệ: bà Trần Thị Lệ Thúy - điện thoại: 0983.308.688; bà Lê Tố Linh - điện thoại: 035.270.3088

Đề nghị các chủ thể tham dự tập huấn vui lòng cung cấp các thông tin về sản phẩm OCOP theo đường link sau: https://bit.ly/3FsnZlq./.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn lưu ý cần chuẩn bị máy tính xách tay, điện thoại thông minh để thực hành trên hệ thống kết nối OCOP (ketnoiocop.vn) và tham dự theo đúng thành phần, có đóng góp trong quá trình tập huấn.

 

Tải xuống

Nguồn: AGROINFO

 Báo cáo phân tích thị trường