Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bình Thuận: Phấn đấu đến cuối năm 2010 có 5.000 ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGap
15 | 04 | 2010
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai sản xuất, chứng nhận 5.000 ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGap năm 2010 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu đề ra đến cuối năm 2010 toàn tỉnh sẽ có 5.000 ha sản xuất thanh long và 10 cơ sở thu mua xuất khẩu thanh long có nhà đóng gói đạt tiêu chuẩn VietGap; hình thành vùng sản xuất thanh long đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, giữ vững thương hiệu và chất lượng “Thanh long Bình Thuận”.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đoàn thể và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện có hiệu quả 5.000 ha thanh long theo tiêu chuẩn VietGap vào cuối năm 2010. Giao cho Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long tiếp tục kiểm tra, đánh giá, chứng nhận cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp tham gia sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap; tổ chức đánh giá, chứng nhận cho các cơ sở thu mua, đóng gói thanh long đạt tiêu chuẩn VietGap; triển khai các lớp tập huấn cho lực lượng tư vấn, kiểm soát viên nội bộ, Ban chỉ đạo các xã bảo đảm đủ năng lực và trình độ để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn cho các tổ sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap tại các địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tập huấn về quy trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap, cách sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật, an toàn lao động và phòng trừ ruồi đục quả thanh long. Chi cục Bảo vệ thực vật xây dựng nội dung, hướng dẫn quy trình sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật, các biện pháp phòng trừ ruồi đục quả thanh long cho các tổ hợp tác sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap. Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp tham gia huấn luyện, chuyển giao quy trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap cho các tổ liên kết sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap; làm công tác tư vấn, hướng dẫn quy trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap tại các xã, phường, thị trấn theo sự phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ khi triển khai cho đến khi được cấp giấy chứng nhận; tổ chức thông tin tuyên truyền, quảng bá trên các tập thông tin khuyến nông, tài liệu khuyến nông về các vấn đề có liên quan đến việc sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện xây dựng thanh long theo tiêu chuẩn VietGap.Theo www.cpv.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường