Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Rau quả đặt mục tiêu xuất khẩu 482 triệu USD
01 | 04 | 2010
Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2009 tổ chức sáng 31-3 ở TP.HCM, Hiệp hội Rau quả VN (Vinafruit) cho biết mục tiêu xuất khẩu rau quả của VN trong năm 2010 sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2009, đạt mức 482 triệu USD.

Từ năm 2004 đến nay xuất khẩu rau quả của VN liên tục tăng trưởng với tốc độ 20%/năm và đạt mốc 439 triệu USD vào năm 2009.

 Theo Tuổi Trẻ online
Báo cáo phân tích thị trường