Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bình Thuận xây dựng 3.000 ha thanh long đạt tiêu chuẩn VietGAP
13 | 05 | 2009
Tỉnh Bình Thuận đang triển khai xây dựng 3.000 ha thanh long đạt tiêu chuẩn Việt Nam (VietGAP). Hai huyện trọng điểm sản xuất thanh long là Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc được chọn triển khai thực hiện với tổng diện tích 2.800 ha. Ðối tượng là các hộ trồng thanh long có diện tích từ một ha trở lên; các trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ, nhóm liên kết trồng thanh long.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận cùng các huyện nói trên đang khẩn trương hình thành 100 nhóm liên kết sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP; phân tích 600 mẫu đất, 200 mẫu nước để xử lý kịp thời nguy cơ ô nhiễm và tiến hành tập huấn, hướng dẫn các nội dung trong quy trình kỹ thuật sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP cho khoảng năm nghìn nông dân.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường