Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lào Cai: 1.000 ha chè đầu tiên đạt chuẩn VietGAP
11 | 11 | 2013
Lào Cai đã có 1.000 ha chè đầu tiên đạt chuẩn VietGAP. Đó là 1.000 ha chè tại các xã: Lùng Vai, Bản Lầu, Bản Xen và Thanh Bình của Công ty TNHH Một thành viên chè Thanh Bình, huyện Mường Khương (Lào Cai). Dự án vùng sản xuất chè an toàn theo hướng VietGAP được xây dựng tại đây từ năm 2011 – 2015 làm cơ sở trước khi mở rộng ra toàn tỉnh.
Tỉnh Lào Cai hiện có trên 4.000ha chè nguyên liệu, trong đó huyện Mường Khương có hơn 1400ha, huyện Bảo Thắng có gần 2.000ha còn lại là của các địa phương khác như Bát Xát, Bảo Yên và TP Lào Cai... Trong số 1.000 ha chè Mường Khương được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đợt này có 700 ha chè giai đoạn kinh doanh và 300 ha chè trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. 
 
Tham gia dự án chè VietGAP có gần 2.000 hộ dân địa phương. Những hộ này trực tiếp được tập huấn về kỹ thuật, được cấp chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt và được cấp sổ nhật ký đồng ruộng. Trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị chủ đầu tư đã xây 50 bể thu gom rác bảo vệ thực vật và 20 bảng nội quy, in nhiều tài liệu có liên quan nhằm góp phần làm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng của người trồng chè. 
 
Ngày 3/11/2013 vừa qua, sau khi được Viện Môi trường Nông nghiệp trao Giấy chứng nhận chè đạt tiêu chuẩn VietGap, Công ty TNHH Một thành viên chè Thanh Bình đã ký cam kết với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai duy trì vùng sản xuất chè VietGAP.
 
(Nguồn: http://xttm.mard.gov.vn)
 


Báo cáo phân tích thị trường