Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cá tra
23 | 05 | 2013
Thực hiện theo chủ trương của Nhà nước, nhiều doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng tiêu thụ cá tra nguyên liệu với người nuôi. Liên kết sản xuất chế biến cá tra đang tạo ra cơ hội mới cho cả người nuôi và doanh nghiệp chế biến.
Người nuôi có cơ hội nuôi cá bền vững, có địa chỉ tiêu thụ tin cậy, được hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp về vốn, về khoa học kỹ thuật và được biệt là được thu mua với giá cả tốt nhất. Còn doanh nghiệp chủ động đầu vào cho sản xuất, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật nên yêu tâm về chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu của doanh nghiệp với các đối tác xuất khẩu. Các hình thức liên kết giữa doanh nghiệp chế biến và người nuôi cá tra đang được nhiều đơn vị thực hiện, ví dụ như:
 
- HTX Thới An, Ô Môn, Cần Thơ đã hợp đồng với Công ty Chế biến thuỷ sản Hùng Vương, tổng sản lượng cá tra nguyên liệu hợp đồng bao tiêu là 12.600 tấn. Phương thức hợp đồng là công ty cung ứng cho HTX 70% thức ăn, HTX lo 30% số thức ăn còn lại. Giá hai bên thoả thuận ngay từ khi làm hợp đồng. Với những cách làm như vậy, dù giá cả có biến động thì người nuôi vẫn đảm bảo số lời nhất định có thể tính được, không bị lỗ nặng như thời gian qua.
 
- Công ty TNHH thuỷ sản Hùng Vương tỉnh Vĩnh Long đã kí hợp đồng với người nuôi cá tra nguyên liệu theo phương đầu tư trước: trên 1kg cá thịt, doanh nghiệp đầu tư cho người nuôi cá 1,7kg thức ăn viên, cá giống và thuốc thú y thuỷ sản… Sản lượng trong hợp đồng lên đến 10.000 tấn. Nếu tính ra, với đầu tư này, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 16.000 đồng/kg cá nguyên liệu.
 
Tuy chưa phổ biến rộng thành phong trào nhưng những phương thức hợp đồng, đầu tư bao tiêu giữa doanh nghiệp và người nuôi cá tra đã bước đầu cho thấy những mô hình liên kết trên đường phát triển. Từ những mô hình này, có thể làm cơ sở cho những mô hình hợp đồng nuôi chế biến cá tra trong tương lai.
 
Trích báo cáo " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐẨY MẠNH  LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM"


Báo cáo phân tích thị trường