Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trái cây Trung Quốc về chợ giảm
02 | 04 | 2010
Bà Nguyễn Thanh Hà, phó giám đốc chợ đầu mối nông sản Tam Bình, Thủ Đức (TP.HCM), cho biết từ thời điểm sau tết đến nay lượng trái cây Trung Quốc về chợ tiếp tục có xu hướng giảm so với trái cây nội.

Trước tết, hàng trái cây Trung Quốc chiếm 12-15% so với tổng lượng trái cây về chợ, chiếm 2/3 lượng trái cây ngoại nhập, nhưng hiện lượng trái cây Trung Quốc chỉ chiếm 8-10%, chủ yếu là các loại táo, lê, quýt. Mặc dù về ít song giá các loại trái cây vẫn đứng hoặc có xu hướng giảm nhẹ.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường