Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu đường mía mới
25 | 03 | 2024
Bộ Công Thương gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu đường mía mới thêm 3 tháng, thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 11/6/2024...

Nguồn: vneconomy.vn

Gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu đường mía mới

Gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu đường mía mới

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 494/QĐ-BCT, ngày 11/3 về việc gia hạn thời hạn rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 3 tháng.

Theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 11 tháng 6 năm 2024.

Việc gia hạn này để có thêm thời gian xem xét toàn diện, khách quan những vấn đề liên quan đến vụ việc cũng như ý kiến của các bên liên quan, căn cứ quy định tại Điều 82 và Điều 90 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14.

Trước đó, trên cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Quản lý ngoại Thương và Điều 65 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP, ngày 11 tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3180/QĐ-BCT về việc rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (mã vụ việc: NR02.AC02.AD13-AS01), thuộc các mã HS1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90 và 1702.90.91 được nhập khẩu vào Việt Nam từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar. 

Trình tự, thủ tục điều tra rà soát thực hiện theo quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam.

Việc tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình rà soát không được gây cản trở việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực.

 Báo cáo phân tích thị trường