Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 4 cho Hoa Kỳ
27 | 03 | 2024
Tháng 01/2024 Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 4 cho Hoa Kỳ, tăng 150,7% về lượng và tăng 89,9% về trị giá so với tháng 01/2023.

Nguồn: congthuong.vn

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, nhập khẩu chè của thị trường Hoa Kỳ trong tháng 01/2024 đạt 8,5 nghìn tấn, trị giá 43,9 triệu USD, tăng 11% về lượng và tăng 19,6% về trị giá so với tháng 01/2023. Giá chè nhập khẩu trung bình đạt 5.151,5 USD/tấn, tăng 7,8% so với tháng 01/2023.

xuất khẩu chè
Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 4 cho Hoa Kỳ

Trong tháng 01/2024, Hoa Kỳ nhập khẩu chè nhiều nhất từ thị trường Argentina và Trung Quốc, với lượng chiếm 50,7% tổng lượng chè nhập khẩu. Trong đó, Hoa Kỳ tăng tỷ trọng nhập khẩu chè từ Argentina và giảm tỷ trọng nhập khẩu chè từ Trung Quốc.

Đáng chú ý, tháng 01/2024 Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 4 cho Hoa Kỳ, đạt 515 tấn, trị giá 731 nghìn USD, tăng 150,7% về lượng và tăng 89,9% về trị giá so với tháng 01/2023. Giá chè nhập khẩu từ Việt Nam đạt 1.419,6 USD/tấn, giảm 24,2% so với tháng 1/2023.

Chè đen là chủng loại chính Hoa Kỳ nhập khẩu trong tháng 01/2024, đạt 6,9 nghìn tấn, trị giá 22,9 triệu USD, tăng 3,4% về lượng nhưng giảm 7,5% về trị giá so với tháng 01/2023.

Argentina và Ấn Độ là 2 thị trường cung cấp chính chè đen cho Hoa Kỳ trong tháng 01/2024. Trong đó, Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu chè đen từ Argentina, đạt 3,2 nghìn tấn, trị giá 3,6 triệu USD, tăng 39,9% về lượng và tăng 17,4% về trị giá so với tháng 01/2023. Hoa Kỳ giảm mạnh nhập khẩu chè từ Ấn Độ, đạt 700 tấn, trị giá 3,4 triệu USD, giảm 25,8% về lượng và giảm 17,4% về trị giá so với tháng 1/2023.

Đáng chú ý, trong tháng 01/2024 lượng và trị giá nhập khẩu chè đen của Hoa Kỳ từ Việt Nam tăng rất mạnh, đạt 460 tấn, trị giá 595 nghìn USD, tăng 180,6% về lượng và tăng 124,3% về trị giá so với tháng 01/2023.

Hoa Kỳ nhập khẩu chè xanh trong tháng 01/2024 đạt 1,5 nghìn tấn, trị giá 20,5 triệu USD, tăng 51,7% về lượng và tăng 74,3% về trị giá so với tháng 01/2023. Hoa Kỳ nhập khẩu chè xanh chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và Canada, lượng nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm 70,1% tổng lượng chè xanh nhập khẩu.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè xanh lớn thứ 8 cho Hoa Kỳ, lượng và trị giá nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam tăng mạnh trong tháng 01/2024, tuy nhiên tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 3,6% tổng lượng chè xanh nhập khẩu, giảm 0,5 điểm phần trăm so với tháng 01/2023.Báo cáo phân tích thị trường