Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Malaixia: Bang Sabah sẽ thu về 2,5 tỷ ringgít từ thủy sản nuôi trồng vào năm 2010
19 | 11 | 2007
Cục Nghề cá Malaixia dự kiến bang Sabah có thể thu được 2,5 tỷ ringgít từ 207.200 tấn thủy sản nuôi vào năm 2010, nghĩa là Sabah có tiềm năng trở thành trung tâm nuôi trồng thủy sản của nước này.
Các sản phẩm nuôi trồng sẽ gồm các loài thủy sản chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Cá biển có thể là mặt hàng đứng đầu với 30.700 tấn, trị giá 1,23 tỷ ringgít, tiếp đến là tôm biển với 33.000 tấn, trị giá 1,06 tỷ ringgít, cá nước ngọt 12.500 tấn 125 triệu ringgít, các loài có vỏ và có đốt sống 6.000 tấn với 28 triệu ringgít, và 125.000 tấn tảo biển với 24 triệu ringgít.
Đến nay, Bộ Nông nghiệp và các ngành thực phẩm Malaixia đã xác định được 63.342 ha đất và mặt nước biển có khả năng phát triển thành Khu Công nghiệp Nuôi trồng thủy sản (AIZ), ngoài 30.000 ha đã có sẵn.
Chính quyền bang và liên bang đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng cần thiết cho các khu vực liên quan và có thể sẽ phân lô cho các nhà đầu tư thuê.


Nguồn: vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường