Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khuyến khích chuyển giao công nghệ để tăng tính cạnh tranh
20 | 06 | 2007
Sáng 25.10.2006, thảo luận dự án Luật chuyển giao công nghệ, nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội đề cập đến việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Để khuyến khích hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, đại biểu Nguyễn Đình Hương (Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thu Hồng (Thừa Thiên-Huế) và một số đại biểu khác đề nghị cần quy định rõ trong Luật này về việc thành lập Quỹ hỗ trợ đổi mới công nghệ quốc gia nhằm hỗ trợ kinh phí cho việc nghiên cứu khoa học, công nghệ của các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo.

Quỹ này vừa cho vay với lãi suất ưu đãi, vừa hỗ trợ một phần kinh phí cho hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quỹ được hình thành do sự đóng góp của các doanh nghiệp, nhà khoa học và một phần từ ngân sách nhà nước… Luật cần giao cho Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, cơ chế hoạt động, quản lý quỹ để mang lại hiệu quả cao nhất.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hồng cho rằng, những loại công nghệ được khuyến khích chuyển giao là những công nghệ cao, công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao; công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, công nghệ sạch, thân thiện môi trường…

Ý kiến của đại biểu Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu), Bùi Sĩ Tiếu (Thái Bình) đề nghị dự án Luật cần thể hiện rõ chính sách của Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ ở vùng nông thôn; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn có kiều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Nhà nước cần có ưu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ cũng như tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ ở vùng nông thôn, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Đại biểu Nguyễn Nghiễm (Bình Phước) đề nghị Luật cần quy định cụ thể về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ ở nước ta; làm rõ nội dung quản lý nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ.

Tại Điều 5 của dự án Luật này vẫn còn quy định chung chung mang tính định hướng mà chưa thể hiện rõ chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực công nghệ đồng bộ với đầu tư đổi mới công nghệ. Ngoài ra cũng cần thể hiện sự chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ cức, cá nhân hợp tác quốc tế hoạt động chuyển giao công nghệ.(Nguồn: Lao động)
Báo cáo phân tích thị trường