Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam sẽ tăng trồng ngô và đậu tương để đáp ứng nhu cầu
14 | 08 | 2007
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam sẽ tăng diện tích trồng ngô và đậu tương thêm 5%-10% trong 5 năm tới để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh từ lĩnh vực chăn nuôi. Hiện Việt Nam mới chỉ có khoảng 100.000 hécta đất trồng đậu tương và 200.000 hécta đất trồng ngô.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Việt Nam sẽ tăng diện tích trồng ngô và đậu tương thêm 5%-10% trong 5 năm tới để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh từ lĩnh vực chăn nuôi. Hiện Việt Nam mới chỉ có khoảng 100.000 hécta đất trồng đậu tương và 200.000 hécta đất trồng ngô. Tiềm năng tăng mạnh sản xuất những loại nông sản này của Việt Nam là rất lớn, không thua kém ngành trồng lúa. Dự kiến sản lượng thịt của Việt Nam sẽ đạt 6,5 triệu tấn trong 5 năm tới, so với 2,8 triệu tấn năm 2006. Sản lượng thịt lợn năm nay dự kiến đạt 2,4 triệu tấn, và sẽ tăng 5%-8% mỗi năm trong 5 năm tới. Sản lượng gia cầm cũng đang hồi phục sau dịch cúm, năm nay sản lượng có thể đạt 350.000 tấn (gia cầm sống), tăng 29.000 tấn so năm 2005. Ngoài ra ngành nuôi trồng thuỷ sản cũng đang nổi lên thành một nguồn tiêu thụ khô đậu tương lớn.

http://vinanet.com.vnBáo cáo phân tích thị trường