Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chọn lọc được những giống cà phê sản xuất có hiệu quả ở Việt Nam
17 | 03 | 2008
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực nghiệm, chọn lọc những giống cà phê có năng suất cao, chất lượng tốt^, kháng bệnh tốt phục vụ cho phát triển sản xuất bền vững. Từ công tác nghiên cứu và thực nghiệm, một số giống cà phê có những đặc điểm ưu tú đã được trồng, các giống kém hiệu quả đang được loại bỏ và cải tạo bằng dòng vô tính, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ vậy, trong những năm gần đây, sản lượng cà phê của Việt Nam đã tăng nhanh, chất lượng được nâng cao và tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế.
Trên cơ sở khảo sát những vườn cà phê của các nông trường, hộ nông dân, Viện đã tuyển chọn các giống cây cà phê vối (Robusta) tốt nhất và tiếp tục chọn lọc qua hàng loạt hệ thống các thí nghiệm khảo sát, so sánh dòng vô tính. Từ đó, Viện chọn ra dòng vô tính ưu tú nhất để đánh giá tính thích ứng tại các vùng trồng cà phê vối. Sau khi có được những kết quả khả quan, Viện tiếp tục các thí nghiệm khu vực hoá và đã đưa ra 3 dòng vô tính cà phê vối chọn lọc, được công nhận là giống quốc gia với năng suất đạt từ 2,8 đến 5,9 tấn nhân/ha, cỡ hạt trung bình lớn, trọng lượng 100 nhân đạt 14,1 đến 15,7 g.

Trong chương trình thu thập loại cây theo hướng cải thiện kích cỡ hạt cà phê thương phẩm, nâng cao chất lượng, Viện đã khảo sát các tập đoàn giống, thí nghiệm so sánh dòng vô tính, thí nghiệm khu vực hoá để đánh giá tính thích ứng. Đến nay, Viện đã chọn được 5 dòng vô tính thích ứng đáp ứng về yêu cầu chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Ngoài việc chọn giống cà phê vối, trong thời gian qua, Viện đã lai tạo, chọn lọc giống cà phê chè Catimor. Trong đó có việc lai tạo giữa giống cà phê Catimor với các loại cà phê chè có nguồn gốc hoang dại từ Êtiôpia (Bắc Phi) với mục đích kết hợp được các đặc điểm thấp cây, tán nhỏ, cho năng suất cao, khả năng thích ứng tốt, kháng được bệnh rỉ sắt, cho hạt to và phẩm chất cao hơn hẳn giống Catimor. Các loại cây giống lai đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho khu vực hoá từ năm 2000.

Hiện nay, viện đã chọn lọc và cung cấp cho sản xuất 5 dòng vô tính (TR4, TR5, TR6, TR7, TR8) có năng suất cao, hạt to và kháng bệnh rỉ sắt. Viện đã lai tạo ra được 10 giống cà phê lai F1 đang được trồng khảo nghiệm tại nhiều vùng khác nhau. Các giống cà phê lai này có ưu thế về năng suất, có khả năng kháng bệnh, chất lượng sản phẩm tốt. Năng suất trung bình của các giống cà phê lai này đạt 4-5 tấn nhân/ha, trọng lượng 100 nhân đạt trên 15 g. Đối với 4 giống lai TN1, TN2, TN3 và TN4 có khả năng thích ứng rất cao, sinh trưởng tốt và cho năng suất cao trong các điều kiện sinh thái, kháng hoàn toàn bệnh rỉ sắt./.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường