Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ban hành quy định mới về xuất khẩu gạo
31 | 03 | 2008
Theo Trung tâm thông tin thương mại, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (Vietfood) vừa ban hành Quy chế Đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo năm 2008 và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung.

Theo đó, số lượng gạo trắng các loại mỗi doanh nghiệp được đăng ký xuất khẩu cho 6 tháng đầu năm 2008 không quá 50% số lượng xuất khẩu trực tiếp bình quân 2 năm 2006-2007, đồng thời bảo đảm tồn kho tối thiểu 50% số lượng đăng ký. Giá gạo xuất khẩu trong hợp đồng phải phù hợp với giá công bố của Hiệp hội tại thời điểm ký hợp đồng.

Vietfood sẽ họp với các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu gạo vào thị trường tập trung, thống nhất tiêu chí lựa chọn đơn vị đáp ứng điều kiện theo quy định của tổ chức mời thầu để quyết định cử doanh nghiệp tham gia dự thầu vào giao dịch ký kết hợp đồng.Nguồn: Hà Nội Mới
Báo cáo phân tích thị trường