Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2009 đánh thuế thu nhập chứng khoán
07 | 04 | 2008
Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, chuyển nhượng chứng khoán, bất động sản, cổ tức... đều nằm trong diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân bắt đầu từ năm 2009.
Đó là quy định mới trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân được Bộ Tài chính đưa ra để lấy ý kiến các bộ ngành.

Theo bản dự thảo các khoản thu nhập chịu thuế là các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền hoa hồng môi giới, tham gia đề tài, dự án, tiền nhuận bút; tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Ngoài ra, các khoản thu nhập từ đầu tư vốn các hoạt động mua cổ phần, góp vốn tham gia sản xuất kinh doanh dưới mọi hình thức, các khoản thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản, nhà ở, trúng thưởng xổ số, khuyến mãi... cũng nằm trong diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trước khi nộp thuế, các cá nhân sẽ được xem xét mức giảm trừ gia cảnh với mức không quá 48 triệu đồng một năm. Trong đó, mức trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 1,6 triệu đồng một tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phải nuôi dưỡng thì tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho một người.

Những người phụ thuộc nằm trong diện giảm trừ gia cảnh gồm con dưới 18 tuổi căn cứ vào giấy khai sinh; con trên 18 tuổi bị tàn tật và không có khả năng lao động, con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, không có thu nhập. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế có giấy chứng nhận về tàn tật và không có khả năng lao động. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ có giấy xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền về tàn tật và không có khả năng lao động.

Theo dự thảo luật, các khoản thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ đi giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng cùng với khoản lỗ của những năm trước nhưng không quá 5 năm kể từ năm phát sinh lỗ.

Trong đó giá bán niêm yết là giá chuyển nhượng thành công tại công ty chứng khoán và tổ chức lưu ký tại thời điểm bán được áp dụng một trong hai mức thuế 20% trên thu nhập tính thuế cả năm hoặc 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần và không thực hiện quyết toán thuế.

Biểu thuế lũy tiến từng phần với thu nhập từ tiền lương tiền công:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế một năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế một tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35Nguồn: VnExpress
Báo cáo phân tích thị trường