Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp xuất khẩu có được vay ngoại tệ?
05 | 05 | 2008
Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản (VASEP) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các doanh nghiệp xuất khẩu thu ngoại tệ được vay ngoại tệ. Việc này là cần thiết vì các doanh nghiệp này là nhóm “khách hàng vay có khả năng trả nợ gốc và lãi vốn vay bằng ngoại tệ”.

Tổng thư ký VASEP-Trương Đình Hòe cho biết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 09 về việc cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú. Theo Quyết định này, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thuỷ sản (cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu các ngành hàng khác) không được vay vốn ngoại tệ của các ngân hàng.

 

Trong tình hình khó khăn nhiều mặt hiện nay, khi tất cả các chi phí đầu vào đều tăng cao, sẽ gây thêm những khó khăn không đáng có cho các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản. Lãi suất vay VND hiện lên đến 1,6%/tháng (trên 19%/năm), trong khi vay ngoại tệ chỉ 6,5-7%/năm. Chưa kể hiện nay doanh nghiệp cũng khó vay VND. Khó khăn nhất rơi vào các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu vì chi phí lãi suất chiếm phần lớn trong chi phí sản xuất.

 

Để giảm bớt gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu vượt qua tình hình khó khăn nhiều mặt hiện nay, khẩn thiết đề nghị:

 

Bổ sung nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu thu ngoại tệ vào danh mục các khách hàng được vay ngoại tệ. Nhanh chóng hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quyết định 09 theo hướng giảm bớt khó khăn cho sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu.

 

Xem xét lại quy định của Ngân hàng Nhà nước khống chế dư nợ cho vay không vượt quá 30% so với cuối năm 2007. Do nhu cầu và sự phát triển của sản xuất- kinh doanh, chưa đầy bốn tháng đầu năm, một số ngân hàng thương mại đã sử dụng gần hết chỉ tiêu này. Một số ngân hàng tuy có vốn nhưng cũng không cho vay vì vướng tỉ lệ 30%.Theo Quân Đội Nhân Dân
Báo cáo phân tích thị trường