Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 4/08: Xuất khẩu cà phê của Costa Rica tăng 25%
09 | 05 | 2008
Theo báo cáo hàng tháng của Viện Cà phê Costa Rica (Icafe), xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 4/08, tháng thứ 7 của vụ 2007/08, tăng 25% so với cùng tháng vụ trước, đạt 241.866 bao loại 60kg.

Theo báo cáo hàng tháng của Viện Cà phê Costa Rica (Icafe), xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 4/08, tháng thứ 7 của vụ 2007/08, tăng 25% so với cùng tháng vụ trước, đạt 241.866 bao loại 60kg.

Từ đầu vụ tới hết tháng 4, tổng xuất khẩu cà phê của Costa Rica đạt 977.430 bao, tăng 9,6% so với 891.710 bao của 7 tháng đầu vụ trước.

Vụ 2006/07, Costa Rica đã xuất khẩu 1.471.742 bao, tăng 4,7%. Tuy nhiên tính cả phần cà phê dự trữ của vụ trước đó để dành xuất khẩu cho vụ sau thì tổng xuất khẩu của vụ 2006/07 là 1.582.400 bao. Cũng trong vụ này, sản lượng cà phê của Costa Rica tăng 5,3% đạt 1.747.676 bao.

Theo Icafe, trong 3 năm trở lại đây nước này dành khoảng 86% tổng sản lượng cà phê cho xuất khẩu.Nguồn: vinanet.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường