Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công bố báo cáo Thị trường lúa gạo nửa đầu năm 2008 và Triển vọng sắp tới
02 | 06 | 2008
Chưa bao giờ chủ đề về Gạo trở nên nóng hổi như hiện nay, nhằm cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách cũng như cộng đồng doanh nghiệp Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố báo cáo đặc biệt “Thị trường lúa gạo nửa đầu năm 2008 và Triển vọng sắp tới”.
Có thể nói, chưa bao giờ chủ đề về Gạo trở nên nóng hổi như hiện nay. Với vai trò thiết yếu là nguồn lương thực sống còn cung cấp cho hơn một nửa dân số trên hành tinh, chúng ta được chứng kiến giá gạo liên tục tăng mạnh, gấp tới 3 lần ngay trong mấy tháng đầu năm 2008 so với năm 2007 ở mức kỷ lục 1100USD/tấn. Thực trạng này đã buộc các quốc gia phải điều chỉnh lại chiến lược và chính sách sản xuất và thương mại lúa gạo ở tất cả các cấp độ quốc tế, vùng và quốc gia, cũng như nảy sinh thêm nhiều rủi ro trong kinh doanh lúa gạo. Nắm bắt được nhu cầu cấp bách của tình hình, Trung tâm Thông tin PTNNNT thấy cần thiết biên soạn Báo cáo này nhằm giúp cho các cơ quan hoạch đinh chính sách, các nhà quản lý, giới doanh nghiệp, bà con nông dân có tầm nhìn tổng thể một cách chi tiết và sâu sắc hơn.Báo cáo Thị trường lúa gạo nửa đầu năm 2008 và Triển vọng sắp tới là bản báo cáo phân tích toàn diện và cập nhật nhất những biến động cân đối cung-cầu lúa gạo của thế giới và Việt Nam hiện nay và dự báo triển vọng sắp tới.

Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) như: Ban Nghiên cứu Kinh tế (ERS) và Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS), Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp Việt Nam...

Điểm quyết định sự khác biệt về chất lượng của “Bản Báo cáo Đặc biệt” là các phân tích và dự báo được tham vấn của chuyên gia hàng đầu về lúa gạo trên thế giới hiện nay như: GS.C.Peter Timmer, chuyên gia trong “Chương trình An ninh Lương thực và Môi trường” của trường Đại học Stanford, Hoa Kỳ

Đặc biệt, nhóm biên tập cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác chặt chẽ trong quá trình thu thập thông tin và phân tích thị trường từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ban Nghiên cứu Kinh tế, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.

Đây là bản báo cáo hết sức hữu ích góp phần giúp cho các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trồng lúa có cơ sở để đưa ra các quyết định nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường biến động như hiện nay


Báo cáo phân tích thị trường