Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Số liệu xuất khẩu chè của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2008
04 | 06 | 2008
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chè của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2008 đạt 21.058 tấn, với trị giá đạt 26.574.808 USD.

Trong 3 tháng đầu năm, thị trường nhập khẩu chè của Việt Nam nhiều nhất là Đài Loan, với 3.238 tấn, đạt trị giá 3.666.331 USD. Tiếp đến là thị trường Liên Bang Nga, với trị giá 3.195.490.
 
Số liệu xuất khẩu chè của Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2008 
 

Thị trường xuất khẩu
Tháng 3/2008
3 tháng 2008
 
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Lượng (tấn)
Trị giá (USD)
Ấn Độ
95
72.540
405
371.534
Arập xêút
 
 
140
274.333
Ba Lan
193
205.384
734
802.619
Tiểu VQ Arập TN
481
592.413
1.355
1.846.556
Đài Loan
1.496
1.598.294
3.238
3.666.331
CHLB Đức
116
353.620
556
976.032
Hà Lan
 
 
232
265.001
Hoa Kỳ
273
191.824
897
671.873
Indonêsia
200
159.231
633
465.790
Irắc
17
39.379
298
559.524
Malaysia
298
173.316
732
400.142
Liên Bang Nga
929
1.092.530
2.635
3.195.490
Philippin
98
322.740
293
925.309
Thổ Nhĩ Kỳ
 
 
179
327.215
Trung Quốc
547
519.206
1.164
1.270.565
Ucraina
83
96.220
245
253.960

 


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường