Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trên 11 tỷ đồng phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp
27 | 08 | 2007
Hà Nội (TTXVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bố trí 11,15 tỷ đồng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thực hiện các đề tài và dự án của Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020.

Nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ năm 2006 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí đào tạo cán bộ ở nước ngoài cho Chương trình thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo; bố trí 591 triệu đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp kinh tế năm 2006 đã được Thủ tướng Chính phủ giao chưa phân bổ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để mua trang thiết bị cho Văn phòng Chương trình và chi cho hoạt động của Ban Điều hành Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp./.(Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam)
Báo cáo phân tích thị trường