Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành Cao su Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TV)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG CAO SU VIỆT NAM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG 2013

 

Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành cao su Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới năm 2012 và triển vọng thị trường trong năm 2013.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Diễn biến tình hình ngành cao su trên thế giới trong năm 2012;
(2) Diễn biến tình hình ngành cao su trong nước năm 2012;
(3) Triển vọng ngành cao su năm 2013.


Báo cáo thường niên ngành Cao su Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cao su. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Cao su Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 26/2/2013
Bản tiếng Anh:
- Số trang: 67 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh:


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Đinh Bảo Linh - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng:

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
 

PHẦN 1. TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU TRÊN THẾ GIỚI TRONG NĂM 2012
1.1. SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
1.1.1. Sản xuất
1.1.2. Tiêu thụ
1.2. THƯƠNG MẠI
1.2.1. Nhập khẩu
1.2.1.1. Thế giới
1.2.1.2. Tình hình nhập khẩu cao su vào Trung Quốc
1.2.2. Xuất khẩu
1.2.3. Giá cao su thế giới
 

PHẦN 2. TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU TRONG NƯỚC NĂM 2012
2.1. SẢN XUẤT
2.1.1. Diện tích, sản lượng và năng suất cao su của toàn quốc
2.1.1.1. Diện tích trồng và thu hoạch cao su
2.1.1.2. Sản lượng
2.1.1.3. Năng suất
2.1.2. Tình hình sản xuất tại một số tỉnh trọng điểm:
2.1.2.1. Bình Phước
2.1.2.2. Đồng Nai
2.1.2.3. Đắc Lăk
2.2. THƯƠNG MẠI
2.2.1. Hoạt động thu mua
2.2.2. Nhập khẩu
2.2.2.1. Diễn biến chung
2.2.2.2. Chủng loại cao su nhập khẩu
2.2.2.3. Thị trường nhập khẩu
2.2.3. Xuất khẩu
2.2.3.1. Diễn biến chung
2.2.3.2. Chủng loại cao su thiên nhiên xuất khẩu
2.2.3.3. Thị trường xuất khẩu
2.3. DIỄN BIẾN GIÁ
2.3.1. Giá trong nước:
2.3.2. Giá xuất khẩu:
 

PHẦN 3. TRIỂN VỌNG NGÀNH CAO SU NĂM 2013
3.1. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
3.1.1. Nguồn cung
3.1.2. Nhu cầu và tiêu thụ
3.1.3. Thương mại
3.1.4. Triển vọng giá cao su
3.1.5. Một số chính sách về ngành cao su của các nước trên thế giới
3.2. VIỆT NAM
3.2.1. Hoạt động sản xuất
3.2.2. Hoạt động thương mại
3.3.3. Các định hướng, chính sách tác động đến ngành cao su Việt Nam
3.3. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CAO SU CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
3.3.1. Các doanh nghiệp Việt Nam
3.2.2. Một số doanh nghiệp, tập đoàn trên thế giới
 

PHẦN 4. PHỤ LỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

Hình 1 1: Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu giai đoạn 2000-2012 và dự báo 2013
Hình 1 2: Sản lượng và diện tích cao su thiên nhiên so một số nước
Hình 1 3: Sản lượng cao su thiên nhiên của Malaysia giai đoạn 2000-2012 (tấn) Hình 1 4: Kim ngạch nhập khẩu cao su của cả thế giới và của các nước nhập khẩu cao su lớn nhất, giai đoạn 2005-2012 (ngàn USD)
Hình 1 5: Lượng nhập khẩu cao su của thế giới và các nước nhập khẩu lớn (tấn)
Hình 1 6: Tỷ trọng về lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của các nước nhập khẩu lớn trên thế giới giai đoạn 2006-2011
Hình 1 7: Kim ngạch nhập khẩu cao su vào Trung Quốc từ các nước giai đoạn 2005-2012 (ngàn USD)
Hình 1 8: Tỷ trọng của các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Trung Quốc (%)
Hình 1 9: Xuất khẩu cao su của thế giới và các nước xuất khẩu lớn qua các năm
Hình 1 10: Xuất khẩu cao su của Thái Lan sang các thị trường (2008-2012)
Hình 1 11: Giá cao su trên sàn giao dịch hàng hóa Singapore từ tháng 01/2012 đến tháng 01/2013
Hình 1 12: Giá cao su trên sàn Tocom từ tháng 01/2012-tháng 01/2013
Hình 1 10:Biến động giá cao su thiên nhiên thế giới quí 4/2012
Hình 1 14: Biến động giá cao su thiên nhiên tại Nhật Bản và Hàn Thái Lan các tháng năm 2011 và 2012
Hình 2 1: Diện tích gieo trồng và diện tích thu hoạch cao su cả nước trong giai đoạn 2010 – 2012
Hình 2 2: Tỷ trọng diện tích gieo trồng và diện tích thu hoạch cao su của các tỉnh trọng điểm so với cả nước
Hình 2 3: Sản lượng cao su thiên nhiên cả nước từ năm 2006 – 2012 (tấn)
Hình 2 4: Năng suất cao su của cả nước giai đoạn 2006 - 2012
Hình 2 5: Năng suất hồ tiêu bình quân của các tỉnh trồng cao su trọng điểm
Hình 2 6: Khối lượng và giá trị nhập khẩu cao su của Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2012
Hình 2 7: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Hình 2 8: Tỷ trọng lượng và kim ngạch NK cao su thiên nhiên vào Việt Nam năm 2012
Hình 2 9: Tỷ trọng của các thị trường nhập khẩu cao su thiên nhiên (về lượng và trị giá) năm 2012
Hình 2 10: Khối lượng và giá trị cao su của Việt Nam trong giai đoạn 2008– 2012
Hình 2 11: Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng trong hai năm 2011 và 2012
Hình 2 12: Tỷ trọng thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam theo lượng và trị giá, năm 2012
Hình 2 13: Diễn biến giá cao su SVR 3L xuất khẩu (FOB) từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2012 (USD/tấn)


 

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 1: Tỷ trọng của sản lượng cao su thiên nhiên trong tổng sản lượng cao su toàn cầu, giai đoạn 2000-2012 và dự báo năm 2013
Bảng 1 2: Tỷ trọng tiêu thụ cao su tự nhiên và cao su tổng hợp trong tổng tiêu thụ cao su toàn cầu giai đoạn 2000-2012
Bảng 2 1: Lượng và giá trị nhập khẩu một số mặt hàng cao su của Việt Nam trong hai năm 2011 và 2012
Bảng 2 2: Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 01/2013 so với 01/2012
Bảng 2 3: Lượng và giá trị xuất khẩu các chủng loại cao su thiên nhiên của Việt Nam giai đoạn 2010 -2012
Bảng 4 1: Sản lượng cao su toàn cầu giai đoạn 2000-2012
Bảng 4 2: Tiêu thụ cao su toàn cầu giai đoạn 2000-2012
Bảng 4 3: Diện tích, năng suất, sản lượng cao su của Việt Nam
Bảng 4 4: Lượng và trị giá xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam qua các tháng
Bảng 4 5: Tỷ trọng của các thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam (năm 2011 và 2012) (%)


 

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com