Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành cao su thiên nhiên năm 2014 và triển vọng 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG CAO SU VIỆT NAM  NĂM 2014 VÀ TRIỂN VỌNG 2015

Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành cao su thiên nhiên năm 2014 và triển vọng 2015. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới năm 2014 và triển vọng thị trường trong năm 2015.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Diễn biến tình hình ngành cao su trên thế giới trong năm 2014;
(2) Diễn biến tình hình ngành cao su trong nước năm 2014;
(3) Triển vọng ngành cao su năm 2015.


Báo cáo thường niên ngành cao su thiên nhiên năm 2014 và triển vọng 2015 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vựccao su. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Cao su Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 13/1/2015 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 65 trang

- Giá bán: 
Gọi số : 012.88.256256

Liên hệ với chúng tôi
 

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

NGUYỄN MỸ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

AN THU HẰNG - Email: banhang_agro@yahoo.com


Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI TRONG NĂM 2014
I. KHÁI QUÁT VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ CAO SU TOÀN CẦU
1. Khâu sản xuất nguyên liệu
2. Khâu thu mua
3. Khâu sơ chế
4. Khâu sản xuất công nghiệp
II. TÌNH HÌNH CUNG - CẦU VÀ GIÁ CẢ CAO SU TOÀN CẦU NĂM 2014
1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ
2. Giá cao su thế giới
III. MỘT SỐ THÔNG TIN/DIỄN BIẾN NỔI BẬT TRONG NGÀNH CAO SU CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2014
1. Thị trường lốp xe châu Âu tăng trưởng tích cực
2. Thái Lan tăng tiêu thụ cao su trong nước và chi ngân sách nhằm củng cố ngành cao su
3. Ấn Độ: Nông dân bỏ đồn điền, sản lượng cao su tháng 11 giảm 25%
4. Sri Lanka: Phát triển nhanh ngành sản xuất găng tay
5. Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu cao su
 

PHẦN 2: TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU TRONG NƯỚC NĂM 2014
I. TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG CAO SU VIỆT NAM
1. Lịch sử phát triển
2. Vị thế ngành cao su thiên nhiên của Việt Nam trên trường quốc tế
3. Một số đặc điểm về ngành cao su của Việt Nam
3.1 Đặc điểm về cơ cấu vùng trồng
3.2. Đặc điểm về chuỗi giá trị ngành và hệ thống canh tác
3.3. Các sản phẩm cao su thiên nhiên của Việt Nam
4. Phân tích SWOT ngành cao su Việt Nam
4.1. Điểm mạnh
4.2. Điểm yếu
4.3. Cơ hội
4.4. Thách thức
II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CAO SU TẠI VIỆT NAM NĂM 2014
1. Sản xuất cao su Việt Nam
1.1 Diện tích
1.2. Sản lượng
1.3. Năng suất
2.Tiêu thụ cao su tự nhiên tại Việt Nam
III THƯƠNG MẠI CAO SU CỦA VIỆT NAM NĂM 2014
1. Xuất khẩu
1.1 Diễn biến chung
1.2. Thị trường xuất khẩu
1.3. Chủng loại cao su xuất khẩu
1.4. Điều kiện giao hàng và thanh toán cao su thiên nhiên xuất khẩu
1.5. Doanh nghiệp xuất khẩu
2. Nhập khẩu cao su
IV. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU NĂM 2014
1. Giá mủ cao su trong nước
2. Giá cao su xuất khẩu
V.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CAO SU LỚN NĂM 2014
1. Doanh nghiệp Cao su Phước Hòa (PHR)
2. Doanh nghiệp Cao su Tây Ninh (TRC)
3. Doanh nghiệp Cao su Hòa Bình (HRC)
VI. CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Chính sách về phát triển sản xuất
1.1. Chính sách về quy hoạch vùng, diện tích sản xuất
1.2. Chính sách về giống
1.3. Chính sách về phát triển và áp dụng khoa học công nghệ
1.4. Chính sách hỗ trợ sản xuất
1.5. Chính sách về đất rừng
2. Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành cao su
3. Chính sách thương mại đối với ngành hàng cao su
4. Một số chính sách ban hành trong năm 2014
 

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG NGÀNH CAO SU NĂM 2015
I. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
1. Triển vọng nguồn cung
2. Triển vọng nhu cầu
3. Triển vọng xu hướng giá cao su
II. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
1. Sản xuất
2. Tiêu thụ
3. Thương mại
4. Giá cả
 

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Sơ đồ chuỗi giá trị cao su toàn cầu
Hình 2: Sản lượng cao su thiên nhiên và tổng hợp toàn cầu từ 2000 – 2014
Hình 3: Tỷ trọng sản lượng cao su tự nhiên trên thế giới (%)
Hình 4: Sản lượng và tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu từ 2000 – 2014
Hình 5: Biến động giá cao su trên thế giới từ 2008 – 2014 (USD/tấn)
Hình 6: Năng suất khai thác cao su của các tỉnh tiêu biểu trong nước (tấn/ha)
Hình 7: Diện tích trồng cao su tự nhiên tại Việt Nam phân bố theo khu vực địa lý (%)
Hình 8: Cơ cấu chuỗi giá trị của ngành cao su Việt Nam
Hình 9: Các sản phẩm từ cao su thiên nhiên
Hình 10: Diện tích cao su và sản lượng cao su tại Việt Nam 2005 – 2014 (nghìn ha và nghìn tấn)
Hình 11: Năng suất mủ cao su tại Việt Nam, 2005 – 2014 (tấn/ha)
Hình 12: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam từ năm 2009 – 2014
Hình 13: Diễn biến kim ngạch xuất khẩu cao su các tháng năm 2014 (triệu USD)
Hình 14: Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam phân theo chủng loại năm 2013 (%)
Hình 15: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2009 - 2014
Hình 16: Diễn biến giá mủ cao su tại Bình Phước năm 2012 – 2014 (đồng/kg)
Hình 17: Giá cao su Việt Nam xuất khẩu chào bán trong năm 2014 (USD/tấn)

 

 

DANH MỤC BẢNG
Phụ bảng 1: Sản lượng cao su toàn cầu 2000 - 2014
Phụ bảng 2: Lượng tiêu thụ cao su toàn cầu 2000 - 2014
Phụ bảng 3: Lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của một số quốc gia 2002 – 2014 (tấn)
Phụ bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên của một số quốc gia 2002 – 2014 (nghìn USD)
Phụ bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của các nước Đông Nam Á từ 2010 – 2014 (nghìn USD)
Phụ bảng 6: Diện tích, sản lượng và năng suất trồng cao su thiên nhiên của Việt Nam 2000 – 2014
Phụ bảng 7: Lượng và trị giá xuất khẩu cao su của Việt Nam 2009 – 2014
Phụ bảng 8: Trị giá xuất khẩu cao su Việt Nam theo tháng, 2012 – 2014 (triệu USD)
Phụ bảng 9: Xuất khẩu cao su theo thị trường 11 tháng đầu năm 2014 (triệu USD)
Phụ bảng 10: Giá mủ cao su tại Bình Phước , năm 2013 – 2014 (USD/tấn)
Phụ bảng 11: Lượng và trị giá nhập khẩu cao su của Việt Nam từ 2009 – 2014


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com