Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thị trường ngành cao su Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG CAO SU VIỆT NAM  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD), Bộ Nông nghiệp & PTNT xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.


Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thị trường ngành cao su Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới 6 tháng đầu năm 2014 và triển vọng thị trường cuối năm 2014.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Diễn biến ngành cao su trên thế giới trong 6 tháng đầu năm 2014;
(2) Diễn biến ngành cao su trong nước 6 tháng đầu năm 2014;
(3) Triển vọng ngành cao su nửa cuối năm 2014.


Báo cáo thị trường ngành cao su Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cao su. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Cao su Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 22/7/2014 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 63 trang

- Giá bán: 
Gọi số : 012.88.256256

Liên hệ với chúng tôi
 Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Quách Đại Vương - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

 PHẦN I: TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU TRÊN THẾ GIỚI TRONG NỬA ĐẦU NĂM 2014
1.1. TÌNH HÌNH CUNG - CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI
1.1.1. Nguồn cung
1.1.1.1. Nguồn cung cao su thế giới:
1.1.1.2. Tình hình cung ứng tại một số nước trên thế giới
1.1.2. Tiêu thụ
1.2. THƯƠNG MẠI
1.2.1. Nhập khẩu
1.2.1.1. Thế giới
1.2.1.2. Tình hình nhập khẩu cao su vào Trung Quốc
1.2.1.3. Tình hình nhập khẩu cao su vào Ấn Độ nửa đầu năm 2014
1.2.1.4. Tình hình nhập khẩu cao su vào Nhật Bản năm 2014
1.2.2. Xuất khẩu
1.2.2.1. Tình hình thế giới
1.2.2.2. Tình hình xuất khẩu CSTN của Thái Lan
1.2.3. Giá cao su thế giới


PHẦN 2. TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU TRONG NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
2.1. SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
2.1.1. Sản xuất
2.1.2 Tiêu thụ
2.2. THƯƠNG MẠI
2.2.1. Xuất khẩu
2.2.1.1. Diễn biến chung
2.2.1.2. Chủng loại cao su xuất khẩu
2.2.1.3. Thị trường xuất khẩu
2.2.2. Nhập khẩu
2.2.2.1. Diễn biến chung
2.2.2.2. Nguồn nhập khẩu chính của cao su Việt Nam
2.3. DIỄN BIẾN GIÁ
2.3.1. Giá trong nước:
2.3.2. Giá xuất khẩu:


PHẦN 3. TRIỂN VỌNG NGÀNH CAO SU NỬA CUỐI NĂM 2014
3.1. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
3.1.1. Nguồn cung
3.1.2. Nhu cầu và tiêu thụ
a) Nhu cầu và tiêu thụ cao su:
b) Dự báo:
3.1.3. Triển vọng giá cao su
3.1.4. Một số chính sách về ngành cao su của các nước trên thế giới
3.2. VIỆT NAM
3.2.1. Triển vọng kinh tế Việt Nam cuối năm 2014
3.2.2. Triển vọng tiêu thụ cao su trong nước nửa cuối 2014
3.2.3. Tình hình chung và những khó khăn của các doanh nghiệp cao su Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014
PHỤ LỤC

 

 DANH MỤC HÌNH
Hình 1. Tỷ trọng sản lượng cao su tự nhiên của các quốc gia thuộc ANRPC năm 2013 (%)
Hình 2. Dự báo sản lượng cao su thiên nhiên của Thái Lan năm 2014 (Đơn vị: nghìn tấn)
Hình 3. Kim ngạch nhập khẩu cao su tự nhiên (mã 4001) trong 4 tháng đầu năm 2014, (Đơn vị: triệu USD)
Hình 4. Lượng nhập khẩu cao su của các nước nhập khẩu lớn theo quý năm 2013 và 2014, (Đơn vị: nghìn tấn)
Hình 5. Kim ngạch và khối lượng nhấp khẩu cao su của một số nước nhập khẩu lớn 4 tháng đầu năm 2014
Hình 6. Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu cao su của các nước nhập khẩu lớn trên thế giới giai đoạn 2009-2013 (%)
Hình 7. Tỷ trọng lượng nhập khẩu cao su của các nước nhập khẩu lớn trên thế giới giai đoạn 2009-2013 (%)
Hình 8. Lượng nhập khẩu cao su và giá trung bình vào thị trường Trung Quốc năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014
Hình 9. Tỷ trọng lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên từ các quốc gia vào thị trường Ấn Độ 2013 (%)
Hình 10. Kim ngạch nhập khẩu CSTN từ các nước vào Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm 2014 (Đơn vị: triệu USD)
Hình 11. Kim ngạch nhập khẩu cao su TSNR vào Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm 2014, triệu USD
Hình 12. Kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên một số nước trên thế giới tháng 6/2013-tháng 4/2014, (Đơn vị: triệu USD)
Hình 13. Lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên một số quốc gia tháng 6/2013-tháng 4/2014 (Đơn vị: nghìn tấn)
Hình 14. Kim ngạch và lượng xuất khẩu CSTN của Thái Lan giai đoạn 5/2013 – 4/2014 
Hình 15. Kim ngạch xuất khẩu CSTN của Thái Lan sang các thị trường xuất khẩu chính 4 tháng đầu năm 2014 (Đơn vị: triệu USD)
Hình 16. Lượng xuất khẩu cao su của Thái Lan sang các thị trường xuất khẩu chính (Đơn vị: nghìn tấn)
Hình 17. Diễn biến giá cao su SMR20, RSS3, RSS4, STR20 trên thị trường thế giới trong năm 2014 (Đơn vị: USD/tạ)
Hình 18. Giá cao su RSS 3 trung bình trong tháng tại Sàn giao dịch Singapore 6/2013 – 6/2014 (Đơn vị: US cents/Pound)
Hình 19. Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014 so cùng kỳ 2013 và 2012
Hình 20. Diễn biến khối lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng năm 2014
Hình 21. Tỷ trọng về lượng và kim ngạch xuất khẩu của các chủng loại cao su trong 5 tháng 2014 (%)
Hình 22. Khối lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam 5 tháng 2014 so cùng kỳ năm 2013 và năm 2012
Hình 23. Khối lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam các tháng đầu năm 2014
Hình 24. Diễn biến giá cao su SVR trong nước năm 2014 (Đơn vị: Triệu VND/tấn)
Hình 25. Diễn biến giá cao su RSS các loại trong nước năm 2014 (Đơn vị: triệu VNĐ/tấn)
Hình 26. Biến động giá cao su xuất khẩu trung bình tháng của một số chủng loại từ năm 2012 đến tháng 6/2013 (Đơn vị: USD/tấn)
Hình 27. Dự báo giá cao su thế giới đến năm 2018 (Đơn vị: USD/Tấn)

 

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Sản lượng cao su tự nhiên các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) năm 2013 (Đơn vị: Tấn)
Bảng 2. Tỷ trọng của các thị trường xuất khẩu CSTN của Thái Lan
Bảng 3. Tỷ trọng của các thị trường xuất khẩu CSTN chính của Thái Lan (về lượng) 
Bảng 4. Lượng và giá trị xuất khẩu các chủng loại cao su thiên nhiên của Việt Nam trong 5 tháng 2014
Bảng 5. Các thị trường xuất khẩu cao su chính của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 36
Bảng 6. Thị trường nhập khẩu cao su Việt Nam 2014
Bảng 7. Nhập khẩu cao su thiên nhiên theo thị trường trong 5 tháng đầu năm 2014 
Bảng 8: Kim ngạch nhập khẩu CSTN của các nước nhập khẩu lớn trên thế giới (Đơn vị: 1000 USD)
Bảng 9: Lượng nhập khẩu cao su của các nước nhập khẩu lớn trên thế giới (Đơn vị: kg)
Bảng 10: Kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên của các nước nhập khẩu chính trên thế giới từ 2002 – 2013 (Đơn vị: 1000 USD)
Bảng 11: Lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của các nước nhập khẩu chính trên thế giới từ 2002 – 2013 (Đơn vị: tấn)
Bảng 12: Kim ngạch xuất khẩu CSTN của các nước xuất khẩu lớn trên thế giới (Đơn vị: 1000USD)
Bảng 13: Khối lượng xuất khẩu CSTN của các nước xuất khẩu lớn trên thế giới (Đơn vị: Kg)
Bảng 14: Kim ngạch xuất khẩu CSTN của các nước xuất khẩu lớn trên thế giới từ 2002 - 2013 (Đơn vị: 1000USD)
Bảng 15: Lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên của các nước xuất khẩu chính trên thế giới từ 2002 – 2013 (đơn vị: tấn)
Bảng 16: Kim ngạch và khối lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014
Bảng 17. Kim ngạch và khối lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc  (Lượng: nghìn tấn, Kim ngạch: nghìn USD)
Bảng 18: Kim ngạch và khối lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2013 và những tháng đầu năm 2014
Bảng 19: Giá sàn cao su thị trường VRG (nội địa) (Đơn vị: triệu VNĐ/tấn)
Bảng 20: Giá một số loại cao su trung bình trong tuần trên thế giới (USD/100kg) 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com