Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành cao su Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014

BÁO CÁO NGÀNH HÀNG CAO SU VIỆT NAM  NĂM 2013 VÀ TRIỂN VỌNG 2014


Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành cao su Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới năm 2012 và triển vọng thị trường trong năm 2013.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Diễn biến tình hình ngành cao su trên thế giới trong năm 2013;
(2) Diễn biến tình hình ngành cao su trong nước năm 2013;
(3) Triển vọng ngành cao su năm 2014.


Báo cáo thường niên ngành cao su Việt Nam năm 2013 và triển vọng năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vựccao su. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Cao su Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 03/3/2014 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 83 trang

- Giá bán: 
Gọi số : 012.88.256256

Liên hệ với chúng tôi
 Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Nguyễn Mỹ Ý - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Thu Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
 ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục:

PHẦN I: THỊ TRƯỜNGCAO SU THẾ GIỚI TRONG NĂM 2013
I. SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CAO SU TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2013
1. Sản xuất cao su thế giới
1.1. Tình hình sản xuất toàn cầu
1.2. Tình hình sản xuất tại một số nước
2. Tiêu thụ cao su thế giới
II. THƯƠNG MẠI VÀ GIÁ CẢ CAO SU THẾ GIỚI NĂM 2013
1. Thương mại cao su thế giới
1.1. Nhập khẩu
1.2. Xuất khẩu
2. Giá cao su thế giới
 

PHẦN 2: TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU TRONG NƯỚC NĂM 2013
I. TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG CAO SU VIỆT NAM
1. Vị thế ngành cao su thiên nhiên của Việt Nam trên trường quốc tế
2. Một số đặc điểm về ngành cao su của Việt Nam
2.1 Đặc điểm về cơ cấu vùng trồng
2.2. Đặc điểm về chuỗi giá trị ngành và hệ thống canh tác
2.3. Các sản phẩm cao su thiên nhiên của Việt Nam
3. Thông tin về một số doanh nghiệp trong ngành cao su của Việt Nam
3.1 Các doanh doanh nghiệp sản xuất cao su thô
3.2 Các công ty sản xuất sản phẩm từ cao su
4. Phân tích SWOT ngành cao su Việt Nam
4.1. Điểm mạnh
4.2. Điểm yếu
4.3. Cơ hội
4.4. Thách thức
II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CAO SU TẠI VIỆT NAM NĂM 2013
1. Sản xuất cao su Việt Nam
1.1 Diện tích
1.2. Sản lượng
1.3. Năng suất
2.Tiêu thụ cao su tự nhiên tại Việt Nam
III THƯƠNG MẠI CAO SU CỦA VIỆT NAM NĂM 2013
1. Xuất khẩu
1.1 Diễn biến chung
1.2. Xuất khẩu theo chủng loại
1.3. Xuất khẩu theo thị trường
2. Nhập khẩu
2.1. Diễn biến chung
2.2. Chủng loại cao su nhập khẩu
2.3. Thị trường nhập khẩu
IV. DIỄN BIẾN GIÁ CAO SU NĂM 2013
1. Giá mủ cao su trong nước
2. Giá cao su xuất khẩu
V.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP CAO SU NĂM 2013
1. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cao su tự nhiên
2. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm cao su
VI. CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CAO SU CỦA VIỆT NAM
1. Chính sách về phát triển sản xuất
1.1. Chính sách về quy hoạch vùng, diện tích sản xuất
1.2. Chính sách về giống
1.3. Chính sách về phát triển và áp dụng khoa học công nghệ
1.4. Chính sách hỗ trợ sản xuất
1.5. Chính sách về đất rừng
2. Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành cao su
3. Chính sách thương mại đối với ngành hàng cao su
4. Các chính sách khác
 

PHẦN 3: TRIỂN VỌNG NGÀNH CAO SU NĂM 2014
I. TRIỂN VỌNG KINH TẾ NĂM 2014
1. Kinh tế thế giới
1.1 Những dấu hiệu lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2014
1.2. Những thách thức đối với kinh tế thế giới
2. Kinh tế Việt Nam
2.1. Thuận lợi và triển vọng
2.2 Thách thức đối với kinh tế Việt Nam
 

II TRIÊN VỌNG NGÀNH CAO SU NĂM 2014
1. Thị trường cao su thế giới
1.1 Triển vọng cung – cầu
1.2. Triển vọng thương mại
1.3. Triển vọng giá cao su
2. Triển vọng ngành cao su Việt Nam 2014
2.1. Sản xuất
2.2. Thương mại
2.3 Giá

 

DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Tỷ trọng của các nước trong sản lượng CSTN toàn cầu năm 2012 (%)
Hình 2: Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu giai đoạn 2000-2013 (nghìn tấn)
Hình 3: Sản lượng cao su thiên nhiên của Malaysia giai đoạn 2000-2013 (tấn)
Hình 4: Kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên của thế giới và các nước nhập khẩu cao su lớn nhất, giai đoạn 2002-2013 (nghìn USD)
Hình 5: Lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của thế giới và các nước nhập khẩu lớn (tấn)
Hình 6: Tỷ trọng về lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của các nước nhập khẩu lớn trên thế giới năm 2013 (%)
Hình 7: Kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên vào Trung Quốc, giai đoạn 2002 - 2013 (ngàn USD)
Hình 8: Tỷ trọng của các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Trung Quốc về giá trị (%)
Hình 9: Tỷ trọng của các thị trường cung ứng cao su thiên nhiên cho Trung Quốc về lượng (%)
Hình 10: Trị giá xuất khẩu cao su của các nước (tháng 1/2012-tháng 7/2013), nghìn USD
Hình 11: Kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên của Thái Lan theo tháng trong năm 2013, nghìn USD
Hình 12: Diện tích trồng cao su tự nhiên tại Việt Nam phân bố theo khu vực địa lý (%)
Hình 13: Cơ cấu chuỗi giá trị của ngành cao su Việt Nam
Hình 14: Các sản phẩm từ cao su thiên nhiên
Hình 15: Diện tích cao su và sản lượng cao su tại Việt Nam 2007 – 2013 (nghìn ha và nghìn tấn)
Hình 16: Năng suất mủ cao su tại Việt Nam, 2000 – 2011 (tấn/ha)
Hình 17: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam từ năm 2009 – 2013
Hình 18: Trị giá xuất khẩu cao su của Việt Nam theo tháng, năm 2012 – 2013 (triệu USD)
Hình 19: Lượng và trị giá xuất khẩu mủ cao su thiên nhiên năm 2012 – 2013
Hình 20: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên sang thị trường Trung Quốc (nghìn tấn, triệu USD)
Hình 21: Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu cao su theo thị trường giai đoạn 2010 – 2013 (%)
Hình 22: Tỷ trọng thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam theo lượng và trị giá, năm 2012
Hình 23: Lượng và kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2009 - 2013
Hình 24: Kim ngạch nhập khẩu cao su của Việt Nam theo tháng năm 2012 – 2013 (triệu USD)
Hình 25: Diễn biến giá mủ cao su tại Bình Phước năm 2012 – 2013 (đồng/kg)
Hình 26: Giá xuất khẩu cao su TSNR (HS 40.01.22) của Việt Nam năm 2012 – 2013 (USD/tấn)
Hình 27: Giá xuất khẩu cao su TSNR (HS 40.01.22) của Việt Nam năm 2012 – 2013 (USD/tấn)

 

DANH MỤC BẢNG & PHỤ BẢNG
Bảng 1: Sản lượng của một số công ty cao su
Bảng 2: Lượng và giá trị xuất khẩu các nhóm chủng loại cao su thiên nhiên của Việt Nam năm 2013
Bảng 3: Lượng và trị giá xuất khẩu cao su sang top 10 thị trường lớn nhất năm 2013
Bảng 4: Lượng và trị giá nhập khẩu cao su của Việt Nam từ thế giới

Phụ bảng 1: Sản lượng cao su toàn cầu 2000 - 2013
Phụ bảng 2: Lượng tiêu thụ cao su toàn cầu 2000 - 2013
Phụ bảng 3: Lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của một số quốc gia 2002 – 2013 (tấn)
Phụ bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên của một số quốc gia 2002 – 2013 (nghìn USD)
Phụ bảng 5: Kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên vào Trung Quốc 2002 – 2013 (nghìn USD) Phụ bảng 6: Kim ngạch xuất khẩu cao su của Thái Lan theo tháng, năm 2013 (Nghìn USD)
Phụ bảng 7: Diện tích, sản lượng và năng suất trồng cao su thiên nhiên của Việt Nam 2000 – 2013
Phụ bảng 8: Lượng và trị giá xuất khẩu cao su của Việt Nam 2009 – 2013
Phụ bảng 9: Trị giá xuất khẩu cao su Việt Nam theo tháng, 2012 – 2013 (triệu USD)
Phụ bảng 10: Lượng và trị giá xuất khẩu mủ cao su của Việt Nam theo tháng, 2011 - 2013
Phụ bảng 11: Top 10 thị trường nhập khẩu cao su từ Việt Nam năm 2013
Phụ bảng 12: Lượng và trị giá xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc từ 2004 - 2013
Phụ bảng 13: Giá xuất khẩu cao su TSNR của Việt Nam theo tháng, năm 2011 – 2013 (USD/tấn)
Phụ bảng 14: Giá xuất khẩu mủ cao su thiên nhiên của Việt Nam theo tháng, năm 2011 – 2013 (USD/tấn)
Phụ bảng 15: Lượng và trị giá nhập khẩu cao su của Việt Nam từ 2009 - 2013
Phụ bảng 16: Trị giá nhập khẩu cao su của Việt Nam theo tháng, năm  2012 - 2013
Phụ bảng 17: Top 10 thị trường cung cấp cao su lớn nhất vào Việt Nam năm 2013

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com