Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thị trường ngành cao su Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014(TA)|Vietnam Rubber Market in the first half of 2014

Basic Information
Release date: 
22/07/2014 for Vietnamese version
15/08/2014 for English version
• Price: 
700,000 for Vietnamese version
1,000,000 VND for English version
Form of payment: Account transfer

For being consulted about content:
 Commodity analysis department:
Quach Dai Vuong - Email: 
info@agro.gov.vn

For placing an order: Customer services department:
Ms. An Thu Hang - YM: banhang_agro
Tel: (84.4) 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256 – Fax: (84.4) 39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com
Online support


 
 
ho tro truc tuyen
Customer service: 
Tel: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


TABLE OF CONTENTS

PART I: WORLD RUBBER MARKET IN THE FIRST HALF OF 2014 
1.1.WORLD RUBBER DEMAND - SUPPLY 
1.1.1. Supply 
1.1.1.1. World supply 
1.1.1.2. Supply in some countries 
1.1.2. Consumption 
1.2. WORLD RUBBER TRADE IN THE FIRST HALF OF 2014 
1.2.1. Import 
1.2.1.1. Global rubber import 
1.2.1.2. China rubber import 
1.2.1.3. India rubber import 
1.2.1.4. Japan rubber import 
1.2.2. Export 
1.2.2.1. Global rubber export 
1.2.2.2. Thailand rubber export 
1.2.3. World rubber price 
 

PHẦN 2. VIETNAM RUBBER MARKET IN THE FIRST HALF OF 2014
2.1. PRODUCTION AND CONSUMPTION 
2.1.1. Production 
2.1.2 Consumption 
2.2. Vietnam rubber trade 
2.2.1. Export 
2.2.1.1. Vietnam rubber export 
2.2.1.2. Types of rubber import 
2.2.1.3. Import markets 
2.2.2. Import 
2.2.2.1. Vietnam rubber import 
2.2.2.2. Main rubber export markets 
2.3. Vietnam rubber price 
2.3.1. Domestic price
2.3.2. Export price
 

PHẦN 3. OUTLOOK FOR RUBBER SECTOR IN THE FIRST HALF OF 2014 
3.1. World markets 
3.1.1. Supply 
3.1.2. Demand and consumption 
a) Demand and consumption 
b) Forecast 
3.1.3. Outlook for rubber price 
3.1.4. Policy on rubber sector in some countries 
3.2. Vietnam 
3.2.1. Outlook for Vietnam economy in the second half of 2014 
3.2.2. Outlook for Vietnam rubber consumption in the second half of 2014 
3.2.3. The challenge for Vietnam rubber enterprises in the first half of 2014 
ANNEX 
 

TABLE OF FIGURES
Figure 1. NR production of NR producing countries (ANRPC) by share in 2013 (%)
Figure 2. Forecast NR production of Thailand in 2014 (thousand tons)
Figure 3. Value of NR import (HS: 4001) in the first 4 months of 2014, (million USD)
Figure 4. NR import of large importers by quarters in 2013 – 2014 (thousand tons)
Figure 5. NR import in value and volume of large importers in the first 4 months of 2014
Figure 6. Proportion of NR import value of large importers in the period of 2009-2013 (%)
Figure 7. Proportion of NR import volume of large importers in the period of 2009 - 2013 (%) 
Figure 8. China’s NR import in volume and average price in the period 2013 – 2014   
Figure 9. Proportion of India’s NR import volume from producers in 2013 (%) 
Figure 10. Import value of NR in Japan in the first 4 months of 2014 by country (million USD)
Figure 11. Import value of NR in Japan in the first 4 months of 2014 (million USD) 
Figure 12. NR export value of large exporters in the period of 6/2013 – 4/2014 (million USD) 
Figure 13. NR export volume of large exporters in the period of 6/2013 – 4/2014 (thousand tons) 
Figure 14. Thailand’s NR export in the period 5/2013 – 4/2014 
Figure 15. Thailand’s NR export in value to importers in the first 4 months of 2014 (million USD) 
Figure 16. Thailand’s NR export in volume to importers (thousand tons) 
Figure 17. Weekly Average Prices of Natural Rubber (US dollar per 100 kg) in the half of 2014
Figure 18. Monthly average price of RSS 3 in Singapore Commodity Exchange in the period of 6/2013 – 6/2014 (US cents/Pound) 
Figure 19. Vietnam’s NR export in volume and value in the half of 2014 compared to 2013 and 2012 
Figure 20. Vietnam’s monthly NR export in volume and value in 2014 
Figure 21. Proportion of NR export in volume and value by types in the first 5 months of 2014 (%) 
Figure 22. Vietnam’s NR import in volume and value in the first 5 months of 2014 compared to 2013 and 2012 
Figure 23. Vietnam’s monthly NR import in volume and value in 2014 
Figure 24. Average Price of SVR in the domestic market in 2014 (million VND/ton) 
Figure 25. Average Price of RSS in the domestic market in 2014 (million VND/ton) 
Figure 27. Forecast NR price up to 2018 (USD/ton) 


 

LIST OF TABLES
Table 1. NR production of NR producing countries in 2013 (Ton) 
Table 2. Proportion of NR importers in value from Thailand 
Table 3. Proportion of NR importers in volume from Thailand 
Table 4. Vietnam’s NR export in volume and value by types in the first 5 months of 2014 
Table 5. NR importers from Vietnam in the first 5 months of 2014 
Table 6. Vietnam’s NR import from exporters in 2014 
Table 7. Vietnam’s NR import from exporters in the first 5 months of 2014 by country 
Table 8: NR import in value of large importers (1000 USD) 
Table 9: NR import in volume of large importers (kg) 
Table 10: NR import in value of large importers in the period of 2002 – 2013 (1000 USD) 
Table 11: NR import in volume of large importers in the period of 2002 – 2013 (ton) 
Table 12: NR export in value of large exporters (1000 USD) 
Table 13: NR export in volume of large exporters (kg) 
Table 14: NR export in value of large exporters in the period of 2002 – 2013 (1000USD)
Table 15: NR export in volume of large exporters in the period of 2002 – 2013 (ton) 
Table 16: Vietnam’s NR export in value and volume in 2013 and the first 5 months of 2014 
Table 17. Vietnam’s NR export in value and volume to China 
Table 18: Vietnam’s NR import in value and volume in 2013 and the first 5 months of 2014 
Table 19: Average price of NR on VRG market (domestic market) (million VND/ton) 
Table 20: Weekly Average Prices of Natural Rubber (US dollar per 100 kg) in the half of 2014 


 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com