Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành cao su thiên nhiên năm 2015 và triển vọng 2016

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG CAO SU VIỆT NAM  NĂM 2015 VÀ TRIỂN VỌNG 2016

 

Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành cao su thiên nhiên năm 2015 và triển vọng 2016. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su trong nước, thế giới năm 2015 và triển vọng thị trường trong năm 2016.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Diễn biến tình hình ngành cao su trên thế giới trong năm 2015;
(2) Diễn biến tình hình ngành cao su trong nước năm 2015;
(3) Triển vọng ngành cao su năm 2016.


Báo cáo thường niên ngành cao su thiên nhiên năm 2015 và triển vọng 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vựccao su. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê (GSO); Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới (IPC); Hiệp hội Cao su Việt Nam (VPA); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD); Tổng cục Hải Quan,…


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT


Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 12/1/2016 
Bản tiếng Anh: 
- Số trang: 60 trang

- Giá bán: 
Gọi số : 012.88.256256

Liên hệ với chúng tôi 

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng

Đại Vương - Email: info@agro.gov.vn


Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

AN HẰNG - Email: banhang_agro@yahoo.com


Địa chỉ: Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội ĐT: (84 4) 39725153/04.3.9725153
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến


 

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.629.38.632
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.

 


Mục lục:

 

DANH MỤC HÌNH 
DANH MỤC BẢNG 
PHẦN I: THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI NĂM 2015 
1.1. Tình hình sản xuất cao su thế giới 2015 
1.1.1. Tình hình chung 
1.1.2. Tình hình sản xuất tại một số quốc gia 
1.2. Tiêu thụ cao su thế giới 2015 
1.3. Tồn kho cao su thế giới 2015
1.4. Nhập khẩu cao su thế giới 2015 
1.5. Giá cao su thế giới 2015 
 

PHẦN II: TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU TRONG NƯỚC 
2.1. Sản xuất và tiêu thụ cao su 2015 
2.1.1. Sản xuất cao su tự nhiên tại Việt Nam 
2.1.2. Chế biến cao su tự nhiên tại Việt Nam 
2.2. Thương mại cao su Việt Nam 2015 
2.2.1. Xuất khẩu cao su 2015 
2.2.2. Xuất khẩu một số sản phẩm cao su 2015 
2.2.3. Nhập khẩu cao su 2015 
2.3. Giá cao su Việt Nam 2015 
2.4. Doanh nghiệp cao su 
2.4.1. Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu 
2.4.2. Doanh nghiệp cao su niêm yết 
 

PHẦN III: TRIỂN VỌNG NGÀNH CAO SU 2016 
3.1. Thế giới 
3.1.1. Sản xuất 
3.1.2. Tiêu thụ 
3.1.3. Giá cao su thế giới 
3.2. Việt Nam 
PHẦN IV. CHÍNH SÁCH CAO SU 2015 
4.1. Thế giới 
4.1.1. Ấn Độ 
4.1.2. Trung Quốc 
4.1.3. Thái Lan 
4.2. Trong nước 
PHỤ LỤC 
 

DANH MỤC HÌNH
Hình 1. Sản lượng cao su từ năm 2000 – 2015* (nghìn tấn) 
Hình 2. Sản lượng cao su thiên nhiên Thái Lan (nghìn tấn) 
Hình 3. Tiêu thụ cao su thế giới từ 2000 – 2015* (nghìn tấn) 
Hình 4. Tiêu thụ cao su tự nhiên 6 tháng đầu năm 2015 theo khu vực 
Hình 5. Tiêu thụ cao su thiên nhiên của Malaysia (nghìn tấn) 
Hình 6. Các ngành tiêu thụ cao su tự nhiên chủ yếu của Malaysia theo tháng năm 2015 
Hình 7. Tồn kho cao su tự nhiên thế giới 
Hình 8. So sánh sản lượng và tiêu thụ cao su tự nhiên thế giới giai đoạn 2000 – 2015* 
Hình 9. Tồn kho cao su tự nhiên Thái Lan (nghìn tấn) 
Hình 10. Tồn kho cao su tự nhiên Malaysia theo tháng năm 2015 
Hình 11. Các quốc gia nhập khẩu cao su thiên nhiên hàng đầu thế giới theo giá trị năm 2014
Hình 12. Nhập khẩu cao su thiên nhiên của một số quốc gia theo giá trị (triệu USD) 
Hình 13. Nhập khẩu cao su thiên nhiên của các quốc gia theo khối lượng (nghìn tấn) 
Hình 14. Giá cao su RSS3 kỳ hạn trên sàn TOCOM Nhật Bản trung bình theo tháng từ 01/2014 – 12/2015 (USD/tấn) 
Hình 15. Giá cao su kỳ hạn trên sàn MRB Malaysia trung bình theo tháng từ 01/2014 – 12/2015 (USD/tấn) 
Hình 16. Diện tích trồng cao su theo tỉnh và theo khu vực năm 2014 
Hình 17. Diện tích và sản lượng cao su giai đoạn 2000 – 2015 
Hình 18. Năng suất cao su tự nhiên Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015 
Hình 19: Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam từ 01/2014 – 12/2015 
Hình 20: Thị phần lượng xuất khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam tới các thị trường chính 11T/2015 và năm 2014 (%) 
Hình 21. Chủng loại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 11T/2015 (%) 
Hình 22. Chủng loại xuất khẩu sang thị trường Malaysia 11T/2015 (%) 
Hình 23. Chủng loại xuất khẩu cao su 11 tháng 2015 theo lượng (%) 
Hình 24. Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật TSNR của Việt Nam 11T/2015 theo kim ngạch (%) 
Hình 25. Kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm cao su khác từ T5/2014 – T11/2015 
Hình 26. Xuất khẩu lốp xe cao su tới các quốc gia 11T/2015 (%) 
Hình 27. Xuất khẩu cao su hỗn hợp HS: 4005 tới các quốc gia 11T/2015 (%) 
Hình 28. Xuất khẩu cao su tổng hợp HS: 4002 tới các quốc gia 11T/2015 (%) 
Hình 29. Nhập khẩu cao su Việt Nam theo tháng từ 1/2014 – 12/2015 
Hình 30. Chủng loại nhập khẩu cao su tự nhiên Việt Nam 11T/2015 theo trị giá (%) 
Hình 31. Thị trường nhập khẩu CSTN định chuẩn kỹ thuật (TSNR) chính của Việt Nam trong 11T/2015 (%) 
Hình 32. Diễn biến giá cao su Việt Nam xuất khẩu chào bán theo tháng năm 2015 (USD/tấn
Hình 33. Thị trường xuất khẩu của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Bình Phước T11/2015 (%) 
Hình 34. Thị trường xuất khẩu của Công ty TNHH Vạn Lợi T11/2015 (%) 
Hình 35. Doanh thu thuần một số doanh nghiệp niêm yết (triệu VND) 
Hình 36. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
Hình 37. Lợi nhuận một số doanh nghiệp niêm yết trên sàn (triệu VND) 
Hình 38. Hàng tồn kho của các doanh nghiệp niêm yết (triệu VNĐ) 
Hình 39. Nợ phải trả của các doanh nghiệp niêm yết quý III/2015 (triệu VNĐ) 
Hình 40. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản
Hình 41. Khả năng thanh toán lãi vay 
Hình 42. Dự báo giá cao su Malaysia (USD/kg) 


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cao su tháng 11/2015 (%) 
Bảng 2. Sản lượng cao su thế giới từ năm 2000 – 2015* (nghìn tấn) 
Bảng 3. Tiêu thụ cao su thế giới từ 2000 – 2015* (nghìn tấn) 
Bảng 4. Tiêu thụ cao su tự nhiên thế giới theo khu vực (nghìn tấn) 
Bảng 5. Tồn kho CSTN thế giới (nghìn tấn) 
Bảng 6. Tồn kho và tiêu thụ CSTN của Malaysia năm 2015 theo tháng (tấn) 
Bảng 7. Cao su Thái Lan 2015 theo tháng (tấn) 
Bảng 8. Kim ngạch nhập khẩu cao su thiên nhiên của một số quốc gia trên thế giới (triệu USD) 
Bảng 9. Khối lượng nhập khẩu cao su thiên nhiên của một số quốc gia trên thế giới (nghìn tấn) 
Bảng 10. Diện tích, sản lượng và năng suất trồng cao su thiên nhiên của Việt Nam 
Bảng 11. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam theo tháng từ 1/2014 – 12/2015 
Bảng 12. Xuất khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam theo thị trường 11 tháng đầu 2015 
Bảng 13. Nhập khẩu cao su thiên nhiên Việt Nam theo tháng từ 1/2014 – 12/2015 
Bảng 14. Giá cao su trên sàn TOCOM Nhật Bản trung bình theo tháng (USD/tấn) 
Bảng 15. Giá cao su trên sàn MRB Malaysia (USD/tấn) 
Bảng 16. Danh sách các Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014 mặt hàng cao su do Bộ Công thương xét chọn theo Quyết định số 5898/QĐ-BCT ngày 12/6/2015 
 

 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com