Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thương mại nông sản Việt Nam sau 02 năm gia nhập WTO
01 | 10 | 2008
Nhìn chung, nhập khẩu các mặt hàng vật tư và nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu và thức ăn chăn nuôi trong gần hai năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO không chịu ảnh hưởng nhiều bởi việc thực hiện các cam kết gia nhập (thuế suất thuế nhập khẩu).
Nguyên nhân là hầu hết quan hệ thương mại giữa Việt Nam với những thị trường nhập khẩu chính các mặt hàng này đều được điều chỉnh bởi các hiệp định thương mại khác (CEPT, ACFTA) và mức cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo cam kết của Việt Nam trong các hiệp định này còn cao hơn cam kết khi gia nhập WTO. Riêng mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, việc cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo cam kết gia nhập WTO đã có ảnh hưởng nhất định tới tình hình nhập khẩu mặt hàng này trong gần hai năm qua bởi các thị trường chính mà Việt Nam nhập khẩu thức ăn chăn nuôi đều thuộc phạm vi điều chỉnh của cam kết gia nhập WTO và giá trị nhập khẩu từ các thị trường chính (Hoa Kỳ, Ấn Độ) đã tăng sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

Trong thời gian tới, với mức thuế suất thuế nhập khẩu cắt giảm theo cam kết WTO vẫn cao hơn các cam kết trong các hiệp định thương mại khác mà Việt Nam có tham gia (CEPT, ACFTA) và nếu như cơ cấu thị trường nhập khẩu không có sự thay đổi lớn thì dự báo việc thực hiện các cam kết gia nhập WTO vẫn không có ảnh hưởng nhiều tới tình hình nhập khẩu các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu (thời hạn cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu phân bón theo cam kết WTO là 2009, với thuốc trừ sâu là từ 2010-2012 tùy theo HS code).

Trong khi đó, với thức ăn chăn nuôi, với mức cắt giảm 7% (thời hạn là 2010) mặc dù vẫn cao hơn mức cam kết cắt giảm trong CEPT (5%), tuy nhiên với sự tăng trưởng của thị trường Hoa Kỳ, bên cạnh khả năng tiếp tục gia tăng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ Trung Quốc (điều chỉnh bởi ACFTA) và Thái Lan (điều chỉnh bởi CEPT), dự báo nhập khẩu mặt hàng này từ Hoa Kỳ trong thời gian tới sẽ tăng. Tương tự, với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, dự báo nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Ấn Độ trong thời gian tới cũng sẽ tăng dù mức cam kết cắt giảm (7% vào năm 2009-2010 tùy HS code) vẫn cao hơn so với cam kết trong CEPT do phần lớn các thị trường mà Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều thuộc phạm vi điều chỉnh bởi các cam kết gia nhập WTO.


Liên hệ với tác giả bài viết:

Ngô Vi Dũng - ngovidung@agro.gov.vn


Nguồn:

Trích: Báo cáo “Thương mại nông sản của Việt Nam sau 02 năm gia nhập WTO”

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO)

Tel: 04-9725153. Fax: 04-9726949. Website: www.agro.gov.vnBáo cáo phân tích thị trường