Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khoảng 40% cơ sở sản xuất mây, tre, giang đan có nguy cơ giải thể
16 | 12 | 2008
Theo Bộ Nông nghiệp& PTNT, hiện cả nước có 2.017 làng nghề. Trong đó có 713 làng nghề làng nghề mây, tre, giang đan, thu hút gần 350.000 lao động, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 200 triệu USD/năm.

Trên thực tế, việc phát triển vùng nguyên liệu manh mún, thiếu tập trung, công nghệ sơ chế chậm phát triển, chưa đáp ứng được yêu cầu nên phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu, do đó đã đẩy giá thành sản phẩm lên cao.

Bên cạnh đó, các làng nghề đang rất thiếu vốn, thiếu thông tin thị trường... Theo đánh giá của Cục chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp& PTNT), hiện nay có khoảng 40% cơ sở sản xuất mây, tre, giang đan đang phải sản xuất cầm chừng và có nguy cơ giải thể, đóng cửa.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường