Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
600 tỉ đồng trồng cao su tại Quảng Nam
24 | 12 | 2008
UBND tỉnh Quảng Nam vừa trao giấy phép cho Công ty Việt Hàn đầu tư dự án có tổng vốn hơn 600 tỉ đồng, trồng mới hơn 4.115 héc ta cao su, được triển khai trong vòng 4 năm tại huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Đây là dự án trồng cây cao su thứ hai được tỉnh Quảng Nam cấp phép cho Công ty Việt Hàn đầu tư. Dự án này sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.500 lao động, chủ yếu là người dân tộc tại địa phương; đóng góp cho ngân sách địa phương bình quân 30 tỉ đồng/năm.

Theo cam kết của Công ty Việt Hàn, trong thời gian đầu tư dự án trồng mới cao su tại huyện Đông Giang, công ty sẽ chi tiền xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, cùng hệ thống cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội… dân sinh cho người đồng bào dân tộc của huyện.

Nguồn: Thời báo kinh tế Sài Gòn
Báo cáo phân tích thị trường