Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá gà tăng mạnh
05 | 01 | 2009
Thông tin từ các đơn vị kinh doanh gia cầm tại TPHCM cho biết đang có hiện tượng “cháy” hàng đối với mặt hàng gà thả vườn, gà ta (hàng chỉ đủ cung cấp từ 70%- 80% đơn đặt hàng) do nguồn hàng cung ứng ra thị trường không nhiều vì nhiều trại trữ hàng Tết.

Giá gà thả vườn tại các trại chăn nuôi tăng 12.000 đồng/kg so với tuần trước, lên 40.000 đồng - 42.000 đồng/kg, gà ta tăng 10.000 đồng/kg (gà ta nuôi lưới 60.000 đồng/kg, gà ta thả vườn 90.000 đồng/kg). Riêng gà công nghiệp lại đang giảm giá 2.500 đồng/kg, còn 24.000 đồng/kg do sức tiêu thụ giảm.Nguồn: www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường