Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh long Chợ Gạo tham gia Hội chợ Tuần lễ xanh quốc tế - Berlin 2009
17 | 01 | 2009
Ngày 13/01/2009, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại - Du lịch Tiền Giang phối hợp với M&S Marketing Consulting Trade Service Berlin (Cộng hòa Liên bang Đức) xuất 330 kg thanh long Chợ Gạo sang Cộng hòa Liên bang Đức tham gia Hội chợ Tuần lễ xanh quốc tế - Berlin 2009.

Đây là hội chợ có uy tín trên thế giới được tổ chức thường niên. Tại kỳ hội chợ năm 2008, thanh long Chợ Gạo đã được sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan. Tiếp buớc thắng lợi đó, năm nay hy vọng mặt hàng thanh long Chợ Gạo sẽ dần dần quen thuộc với người tiêu dùng CHLB Đức nói riêng và châu Âu nói chung.

Theo yêu cầu của đối tác tại CHLB Đức, dịp này Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại - Du lịch cũng gửi 3 mẫu gạo của Công ty Lương thực Tiền Giang đến các bạn hàng muốn nhập gạo của Tiền Giang.Nguồn: khuyennongvn
Báo cáo phân tích thị trường