Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh Hóa gần 3000 ha lúa nhiễm rầy
05 | 05 | 2009
Vụ chiêm xuân năm nay, Thanh Hóa gieo cấy được 121.301 ha lúa. Cuối tháng tư, 30% diện tích lúa đã trổ, tuy nhiên có tới gần 3.000 ha lúa chiêm xuân bị nhiễm rầy nâu, rầy. Một số nơi mật độ rầy lên tới 5000 đến 6000 con/m2 nên có 6 ha cháy ổ.

pháp phòng trừ kịp thời theo phương châm “bốn đúng”, Chi cục bảo vệ thực vật Thanh Hóa phân công cán bộ bám địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền sở tại huy động đội ngũ cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, xác định phạm vi, mức độ nhiễm rầy trên các trà lúa, giống lúa đồng thời khoanh vùng, thực thi biện pháp phòng trừ ngay khi mật độ rầy còn thấp và ở diện hẹp.

  • Đối với trà lúa đang trổ nhưng chưa cuối bông có mật độ rầy trên 750 con/m2 tới 2000 con/m2,nông dân nên sử dụng các loại thuốc có tính nội hấp mạnh như Actara 25WG, Actado 100WP, Confidor 700WG, Conphai 15WP, 100 SL để chữa trị.
  • Với diện tích lúa đã chắc hạt, đỏ đuôi, khả năng nội hấp của cây lúa kém. Nông dân cần rẽ luống, dùng thuốc có tính tiếp xúc mạnh như Bassa 50EC, Azora 350EC, Nibas 50ND, Vibasa 50 ND, Bascide 50 EC phun trực tiếp vào gốc .


Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường