Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hậu Giang: Một tuần tiêu huỷ 1.725ha lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá
09 | 09 | 2007
Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL&LXL) trên lúa đông xuân ở Hậu Giang hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, diện tích bị bệnh VL&LXL tăng cao.
Ở thời điểm gần 22.000ha nhiễm rầy nâu, có trên 4.350ha bệnh VL&LXL, nhưng tuần lễ cận Tết Nguyên đán, diện tích nhiễm rầy giảm còn trên 12.350ha thì diện tích bệnh VL&LXL lại tăng cao (tương đương diện tích nhiễm rầy). Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang: Chỉ trong tuần lễ này đã tiêu hủy 1.725ha lúa bệnh VL&LXL.

(Nguồn: Lao động)
Báo cáo phân tích thị trường