Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diện tích mía có hợp đồng bao tiêu giảm
09 | 06 | 2009
Vụ mía đường 2009 - 2010, tới nay nông dân Sóc Trăng đã xuống giống trên 12.000ha.

Tuy các địa phương đã phân bổ xong vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp (DN), nhưng mới có khoảng 50% diện tích được các DN bao tiêu - giảm 30% so với cùng thời điểm này năm trước.

Theo các địa phương, nguyên nhân chính do các DN chưa có sự thống nhất giá sàn bao tiêu với địa phương.

 Nguồn: Lao Động Online
Báo cáo phân tích thị trường