Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trà Vinh: Đưa nhiều chính sách ưu đãi cho người trồng mía
10 | 12 | 2009
Công ty mía đường Trà Vinh vừa đưa ra các chính sách ưu đãi cho người trồng mía tại địa phương để duy trì vùng mía nguyên liệu ổn định hàng năm từ 5.000- 6.000 ha.

Trước mắt, niên vụ mía 2010-2011 thông qua đầu tư mía giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiền mặt, Công ty sẽ đầu tư 17 triệu đồng/ha đối với diện tích mía trồng mới, 9 triệu đồng/ha đối với mía lưu gốc và hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo hướng có lợi cho người trồng mía. Nếu các hộ trồng mía tự mua giống, vật tư nông nghiệp…Công ty sẽ đầu tư tiền mặt 5 triệu đồng/ha. Riêng đối với diện tích trồng mía trước đây chuyển sang trồng cây khác nếu quay lại trồng mía, tùy hiện trạng cây trồng được hỗ trợ từ 300.000 – 1.200.000đồng/ha. Ngòai ra, Công ty mía đường Trà Vinh còn phối hợp với ngành nông nghiệp ở 2 huyện Trà Cú và Tiểu Cần qui hoạch xây dựng vùng mía nguyên liệu trong đê ngăn mặn thuộc 6 xã: An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Thanh Sơn, Hàm Giang (huyện Trà Cú), Hùng Hoà, Tân Hoà (huyện Tiểu Cần)... Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường