Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giảm dần nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga.
01 | 07 | 2009
Theo nguồn số liệu thống kê, tính đến hết ngày 15/6/2009 Việt Nam nhập khoảng 2.082.644 tấn phân bón các loại với kim ngạch lên tới 665.781.938 USD. Trong đó, 5 tháng đầu năm 2009, Việt Nam nhập hơn 1.897 nghìn tấn phân bón các loại với kim ngạch hơn 665 triệu USD, đã giảm 35% về kim ngạch và 10% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.


Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Nga là thị trường xuất khẩu phân bón lớn vào Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam nhập từ thị trường này 221.747 tấn phân bón các loại với kim ngạch hơn 59.479 nghìn USD, giảm 4% về lượng và giảm 38% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2008.

Tính riêng trong tháng 5/2009m, Việt Nam nhập từ Nga 14.494 tấn phân bón các loại với kim ngạch 7.314 nghìn USD cùng giảm 83% và về lượng và kim ngạch so với tháng 5/2008, và giảm 70% về kim ngạch và giảm 85% về lượng so với tháng 4/2009.

Để biết thêm thông tin xin mời truy cập:
http://www.agro.gov.vn/news/intro_data.aspx

hoặc liên hệ:
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: (84.4) 9725153
Fax: 844.9726949
Email: banhang_agro@yahoo.comAn Thu Hằng/AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường