Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất 400.000 tấn u-rê
02 | 07 | 2009
Sáu tháng đầu năm, nhờ ổn định đầu ra bằng việc xây dựng 50 đại lý và hơn 3.000 cửa hàng ở các vùng chuyên canh lúa và hoa quả tập trung, bán với giá hợp lý, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP, sản xuất và bán ra 400 nghìn tấn u-rê, đạt 53% kế hoạch năm, đồng thời nhập khẩu hơn 150 nghìn tấn phân bón các loại, bảo đảm đủ hàng cung ứng cho vụ hè thu của cả nước.

Dự kiến, doanh thu sáu tháng đầu năm 2009, đạt 66% kế hoạch (3.830 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt 650 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường