Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tôm Ấn Độ nhận mức thuế chống bán phá giá 0,79%
29 | 07 | 2009
Hôm 13/07 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với 156 nhà cung cấp tôm của Ấn Độ trong giai đoạn từ 01/02/2007 đến 31/01/2008. Theo thông báo, tất cả các công ty này đều nhận mức thuế CBPG dưới 1%.

 Trong đó, 1 công ty là Devi Sea Foods Ltd có mức thuế CBPG là 0,39%, ở dưới ngưỡng cần thiết do vậy sẽ không phải trả thuế chống bán phá giá cho các lô hàng xuất khẩu sang Mỹ trong thời gian nêu trên. Các công ty còn lại nhận mức thuế là 0,79%.  Theo Vasep
Báo cáo phân tích thị trường