Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quảng Bình: Ngư dân trúng đậm cá bò
30 | 07 | 2009
Gần đây, ngư dân Quảng Trạch (Quảng Bình) đã trúng đậm cá bò (một loại các ngon có trọng lượng từ 0,5-1,5kg/con và có giá bán ổn định mức 35.000- 40.000đồng/kg).

Trung bình mỗi tàu đánh bắt ở xã Cảnh Dương, Quảng Phú (Quảng Trạch) quay vòng 4 chuyến/tháng, mỗi chuyến đánh bắt được 2-3 tấn cá bò, thu về từ 70-100 triệu đồng.

Theo nhiều ngư dân cao niên cho hay đây là vụ các bò có sản lượng cao nhất từ trước đến nay.

(NNVN)Báo cáo phân tích thị trường