Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bộ Nông nghiệp công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực NN & PTNT
14 | 08 | 2009
Ngày 12/8/2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đã chính thức công bố Bộ thủ tục Hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp & PTNT. Bộ Thủ tục Hành chính có 468 thủ tục hành chính, bao gồm: (1) Lĩnh vực nông nghiệp: 177; (2) Lâm nghiệp: 127; (3) Thuỷ sản: 92; (4) Thuỷ lợi: 17; (5) Phát triển nông thôn: 14; (6) Lĩnh vực chung: 41. Trong đó: Thủ tục được thực hiện tại Bộ Nông nghiệp-PTNT là 264; thực hiện ở cấp tỉnh: 141; thực hiện ở cấp huyện: 37; thực hiện cở cấp xã: 6; thực hiện ở cơ quan khác: 20.

Mục đích của việc công khai thủ tục hành chính là nhằm: vừa để giúp nông dân, doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh vừa để nông dân, doanh nghiệp giám sát thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của Bộ. Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa nhằm phát hiện và kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ, điều kiện không cần thiết trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân, doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa, giảm chi phí, thúc đẩy sự phát triển sản xuất – kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ được cập nhật, công khai tại http://tthc.omard.gov.vn/, Cổng thông tin điện tử của Bộ (www.mard.gov.vn), Văn phòng Bộ (www.omard.gov.vn)  nhằm đáp ứng nhu cầu và các quyền chính đáng của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là quyền được tiếp cận thông tin về các thủ tục hành chính.

Đối với mỗi thủ tục hành chính, khi lựa chọn tìm kiếm, thủ tục hành chính sẽ hiển thị đầy đủ các mục cơ bản như: Trình tự thực hiên, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, mẫu đơn, mẫu tờ khai, lệ phí ...., đặc biệt là đối với những thủ tục hành chính có mẫu đơn, mẫu tờ khai, người truy cập có thể trực tiếp tải về tham khảo và điền các thông tin chi tiết để đưa vào hồ sơ nộp cho cơ quan thụ lý giải quyết. Đồng thời, mỗii thủ tục hành chính đều liệt kê cơ sở pháp lý là các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan người truy cập tham khảo.

Mọi công dân có thể gửi ý kiến trực tiếp, bằng văn bản, qua mục “Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, vướng mắc” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Văn phòng Bộ hoặc liên hệ với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ theo địa chỉ: vanphongcchc@mard.gov.vn; ĐT: 04.44592052.AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ