Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hướng Hóa trồng mới hơn 4.000 ha sắn nguyên liệu
18 | 08 | 2009
Từ đầu tháng 8 đến nay, nông dân huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang thực hiện cải tạo đất, trồng mới vụ sắn nguyên liệu năm 2010.

Theo kế hoạch, Hướng Hóa trồng hơn 4.000 ha sắn nguyên liệu tập trung tại các địa phương Hướng Lộc, A Xinh, xã Thuận, xã Thanh... với các giống chủ lực như KM94, KM 98-7. Được biết, sản lượng sắn nguyên liệu năm 2009 của Hướng Hóa đạt khoảng 12.000 tấn, thấp hơn so với năm 2008 do diện tích sắn bị nhiễm bệnh, thời tiết không thuận lợi làm ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Cùng với việc chỉ đạo trồng sắn, Phòng NN-PTNT Hướng Hóa đã làm việc với các cơ sở chế biến, nhà máy tinh bột sắn XK nhằm cam kết bảo đảm việc thu mua sắn nguyên liệu cho bà con nông dân trong thời gian tới.
 
(Theo Nông nghiệp Việt Nam)Báo cáo phân tích thị trường