Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ba loại thức ăn chăn nuôi được bình ổn giá
05 | 10 | 2009
Giữa tháng 11 tới, 3 mặt hàng thức ăn chăn nuôi được đưa vào danh sách thuộc các nhóm hàng hóa được bình ổn giá theo quyết định của Chính phủ.
Cụ thể: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc dùng cho chăn nuôi heo thịt và gà thịt; thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi cá tra, basa và thức ăn hỗn hợp dạng viên dùng nuôi tôm sú. Theo đó, giá các mặt hàng này nếu tăng liên tục trong vòng 15 ngày với mức tăng bình quân từ 15% trở lên so với giá thị trường trước khi biến động, Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm công bố và áp dụng biện pháp bình ổn giá như điều chỉnh cung cầu, mua vào hoặc bán ra hàng dự trữ quốc gia hoặc các biện pháp tài chính, tiện tệ khác.

Theo www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường