Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất 1.500 tấn gạo hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 6
26 | 07 | 2007
Ngày 2/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký đã Quyết định 1289/QĐ-TTg về việc xuất 1.500 tấn gạo dự trữ quốc gia ( không thu tiền) hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả bão số 6 gây ra.
Số lượng gạo hỗ trợ được phân bổ cho tỉnh Thừa Thiên Huế: 500 tấn, Đà Nẵng 500 tấn và Quảng Nam 500 tấn.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam; thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số lượng gạo hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng quy định./.(TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường