Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Brazil xoá bỏ thuế nhập khẩu với một số loại thuỷ hải sản
19 | 10 | 2009
Đầu tháng 10/2009, Thứ trưởng bộ Thương mại Êcuađo cho biết, Brazil đã xoá bỏ thuế nhập khẩu đối với 3200 sản phẩm nhập khẩu của nước này, trong đó có thuỷ sản nhập khẩu.
Cụ thể, Brazil đã xoá bỏ thuế nhập khẩu với cá, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, nhuyễn thể thân mềm … có xuất xứ từ Êcuađor. Đây là một trong những biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại song phương giữa 2 nước. 

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường