Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
New York và London giá đường kỳ hạn đồng loạt tăng
04 | 11 | 2009
Phiên giao dịch ngày 29/10/2009, giá đường trên thị trường kỳ hạn New York và London đồng loạt tăng điểm trên tất cả các kỳ hạn.
Những thông tin tốt thúc đẩy thị trường tăng là đồng USD mất giá, dầu thô và thị trường chứng khoán lên giá, cùng số liệu GDP Quý 3 của Mỹ tốt hơn dự kiến. Tại sàn New York, đường thô các loại tăng từ 0,58 cent đến 0,88 cent. Tăng nhiều nhất và khối lượng giao dịch lớn nhất là đường giao tháng 3/2010, với mức tăng 4% lên 22,81 cent/pound. Tại sàn London, đường trắng các loại tăng từ 11,8 cent đến 17,9 cent. Đường giao tháng 3 tăng 17,3 USD (3%) lên 588,6 USD/pound.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường