Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ấn Độ dự kiến sẽ sản xuất 26 triệu tấn đường niên vụ 2010/11
27 | 10 | 2009
Cơ quan Phân phối thực phẩm Ấn Độ dự kiến nước này sẽ sản xuất được 26 triệu tấn đường niên vụ 2010/11.
Niên vụ 2008/09, Ấn Độ sản xuất được 15 triệu tấn đường, thấp hơn mức tiêu dùng trong nước 22,5 triệu tấn. Niên vụ 2009/10, ước tính Ấn Độ sản xuất được 18 triệu tấn, trong khi tiêu dùng là 23,5 triệu tấn. Nhưng đến niên vụ 2010/11, Ấn Độ dự kiến sản xuất được 26 triệu tấn, không những đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ đường trong nước 24,5 triệu tấn, mà còn có thể xuất khẩu được 1 triệu tấn. Giá đường thế giới tăng cao lên mức kỷ lục của 28 năm qua do thiếu hụt cung đường chính là yếu tố khuyến khích người nông dân trồng mía nhiều hơn, nhờ đó sản lượng đường của Ấn Độ sẽ tăng vọt. Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ 2, đồng thời là quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới, nên mức sản lượng cao này sẽ tác động lớn đến việc hạ nhiệt giá đường thế giới.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường