Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Viễn cảnh đi lên của giá đường của Brazil đang mờ dần
05 | 11 | 2009
Mặc dù thông tin về những cơn mưa kéo dài tại nhiều vùng ở Brazil – quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới, đang tác động xấu đến vụ ép mía của quốc gia này, nhưng giá đường trên thị trường thế giới vẫn đi xuống bởi những thông tin về sự phục hồi của đồng Đôla Mỹ và sự mất điểm tại thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới.
Viễn cảnh đi lên của giá đường đang mờ dần, khi có nhiều báo cáo về diện tích trồng mía nhiều khả năng sẽ tăng lên tại nhiều khu vực, sản lượng đường thế giới trong các năm tới nhờ đó sẽ cải thiện đáng kể. Nếu không có thông tin mới nào đủ ý nghĩa, giá đường kỳ hạn có nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi xuống.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường